Landzes draudze īsteno projektu

Landzes draudze īsteno projektu

2015-04-24, 11.08
ES_logo[1] ELFLA_logo[1] LEADER

Landzes luterāņu baznīcas draudze īstenojusi projektu “Apmācību un pulcēšanās vietas – “Draudzes māja” – izveide Landzes evaņģēliski  luterāņu baznīcas draudzei”, kas iesniegts Lauku atbalsta dienestā atklāta projektu iesniegumu konkursā pasākumā “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā.

  Projekta īstenošanas periods – 2014. gada 17. marts – 2015. gada 25. aprīlis. Projekta mērķis – izveidot apmācību un pulcēšanās vietu draudzes mājā Landzes baznīcas palīgēkā, veicot baznīcas palīgēkas telpu vienkāršoto rekonstrukciju. Pateicoties projektā piešķirtajiem līdzekļiem, draudzes mājā   nomainīti logi, veikts durvju un grīdas remonts, ieklāts linolejs un noflīzēta un tualetes telpa. Tādējādi draudzes locekļiem un citiem interesentiem ir radīta iespēja pulcēties draudzes mājā dažādos kopīgos pasākumos, piemēram, kristīgās mācības un svētdienas skolas nodarbībās, Bībeles studijās, sadraudzības pasākumos pēc dievkalpojuma.
Īstenojot projektu, ēka ir pasargātas no bojāejas, ēkas vienkāršotā rekonstrukcija saglabā esošo ēku kvalitatīvā stāvoklī un ļauj Landzes draudzei un valdei īstenot galvenos izvirzītos mērķus: dievkalpojumu organizēšanu un sociālās palīdzības sniegšana grūtībās nonākušajām ģimenēm pensionāriem un citiem cilvēkiem. Draudzes ēkā ir vieta draudzes Dāmu komitejas aktivitātēm, saziedotās pārtikas un apģērba dalīšanai, radošo darbnīcu rīkošanai, draudzes darbības vēstures apzināšanai un piefiksēšanai. Te ir vieta bibliotēkai, lai saglabātu senās baznīcas grāmatas un dokumentus un pieņemtu cilvēkus, kuri vēlas no šiem avotiem iegūt informāciju par dzimtas vēsturi un citiem jautājumiem. Draudzes mājā var organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, tālākizglītības apmācības ne tikai Landzes baznīcas draudzes locekļiem, bet arī Ventspils novada Kurzemes  draudžu pārstāvjiem. Te var uzņemt nelielas ekskursantu grupas, aicinot viņus pulcēties siltās un mājīgās telpās, nevis laukā, piedāvājot izmantot arī labierīcības.
Projekts, kura kopējās izmaksas ir 13 064,99 eiro, īstenots ar Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējumu, kas tostarp piešķīrusi 6 586,48 eiro.