Jūrkalnes ūdenssaimniecības objekts nodots ekspluatācijā

Jūrkalnes ūdenssaimniecības objekts nodots ekspluatācijā

2015-09-01, 07.32
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā”
(Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/020/009).
Jūrkalnes ciemā izbūvēti : ūdensvads 80m, sadzīves kanalizācija 2102 m, sadzīves kanalizācijas spiedvads 577 m, kā arī atjaunots asfaltbetona segums 3180 m2 platībā. 27.augustā objekts Jūrkalnes ciemā tika nodots ekspluatācijā.

   Projekta kopējās izmaksas: 495413.90 EUR, no tām 276 739.46 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
   Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kontaktinformācija:

Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866;
[email protected]