Jūrkalne. Ūdenssaimniecības attīstības gaita

Jūrkalne. Ūdenssaimniecības attīstības gaita

2015-07-21, 06.37
          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā”
(Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/ 020/009).
No 2015.gada aprīļa sākuma Jūrkalnes ciemā notiek ūdenssaimniecības būvdarbi.

Jau veikti kanalizācijas tīklu montāžas darbi Lašu ielā, Siļķu ielā (~480 m no būvdarbu sākuma), izbūvēta kanalizācijas sūkņu stacija, veikta kanalizācijas spiedvada izbūve ~430 m garumā, iebūvēti ūdensvada tīkli~79 m, samontētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un uzstādīta notekūdeņu pieņemšanas kamera. Jūlija mēnesī tiek veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu apsaistes montāža, iekārtu ieregulēšana, palaišana, personāla apmācība, kā arī  ielu segumu atjaunošanas darbi.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.
                          IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Kontaktinformācija:

Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866;
[email protected]