Jūras krastā izvietos lielas norādes

Jūras krastā izvietos lielas norādes

2016-10-12, 13.43
Estoni Latvia interreg

   Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies Latvijas Lauku tūrisma asociācijas “Lauku ceļotājs” ierosinātā projektā “Kājāmgājēju maršruts gar Baltijas jūru Latvijā un Igaunijā”.  Projekta mērķis ir veicināt videi un dabai draudzīga tūrisma veida – kājnieku tūrisma – maršrutu visā Latvijas piekrastē.

   Projekta gaitā plānots uzstādīt liela izmēra norāžu zīmes jūras krastā pie kāpām – uz katra ciema centrālo izeju, tādā veidā arī mērķtiecīgāk virzot tūrisma plūsmu un ierobežojot haotisku pārvietošanos kāpu zonā. Zīmes iecerēts izvietot visā piekrastes garumā vietās, kur ceļš vai taka iziet uz ciemu, norādot esošā ciema nosaukumu un attālumu līdz nākamajai apdzīvotajai vietai abos virzienos. Papildu minētajām norādēm plānots uzstādīt informācijas stendus par kājnieku tūrisma maršrutu un apkārtnē pieejamajiem tūrisma pakalpojumiem.
   Ventspils novadā lielās norāžu zīmes un informācijas stendus nākamgad iecerēts uzstādīt Jūrkalnē, Užavā, Tārgales pagasta Liepenē, Ovīšos, Miķeļtornī, Lūžņā, Jaunciemā un Lielirbē.
   Ventspils novada pašvaldība iesaistījusies vēl vienā Igaunijas–Latvijas projektā, plānojot autoceļa pārbūvi līdz pludmalei glābšanas dienesta vajadzībām Tārgales pagasta Jaunciemā. Autoceļš būs trīs metrus plats ar nestspēju smagajam autotransportam, kura masa ir 26 tonnas, un apgriešanās laukumu.