Izstrādāti zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi

Izstrādāti zivsaimniecības ekspluatācijas noteikumi

2017-12-06, 12.15

   Nodibinājuma “VIDES RISINĀJUMU INSTITŪTS” pētnieki kopā ar biedrības “Usmas krasts” biedriem šajā vasarā izvērtēja ekoloģisko situāciju Ventspils novada Usmas ezerā.

   Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem tika  izstrādāti  Usmas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi, kas ļaus ezeru apsaimniekot, saglabājot un aizsargājot ezera bagātību, kā ar tuvākajā nākotnē izstrādāt Usmas ezera apsaimniekošanas plānu.
Ar zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumiem varēs iepazīties Usmas pagasta pārvaldē, biedrības “Usmas krasts” mājas lapā www.usmasezers.lv.
   Minētie noteikumi izstrādāti LAD Zivju fonda un Ventspils novada pašvaldības finansēta projekta Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi – Usmas ezeram ietvaros.
ZIVSAIMNIECISKĀS EKSPLUATĀCIJAS NOTEIKUMI