Īstenots projekts ģimenes ārsta praksē

Īstenots projekts ģimenes ārsta praksē

2014-07-01, 11.22
ERAF ES logo

 

     IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

  Jeļenas Bernšteines ģimenes ārsta prakse sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir īstenojusi projektu   Nr.30P/3.1.5.1.1/10/ APIANEC/027Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jeļenas Bernšteines ģimenes ārsta praksē“. Projekta ietvaros iegādāts mūsdienīgs medicīnas aprīkojums, datortehnika,  mēbeles. Kopējās projekta izmaksas 4270.47 EUR, no  kurām 85%  ir  Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, savukārt privātais finansējums 640.57 EUR  jeb 15%.
Piedalīšanās šajā projektā  ir ieguvums gan mūsu iestadei, gan iedzīvotājiem, uzlabojot  un atvieglojot  ikdienas gaitas.