Biedrība īstenojusi daudz vērtīgu projektu

Biedrība īstenojusi daudz vērtīgu projektu

2014-09-10, 07.02
Fotoattels1055
Vecventas atpūtas vieta, Piltene

 

 

 Biedrība “Seši krasti” ir dibināta 2008. gadā. To dibināja Vārves, Ziru, Zlēku, Piltenes (pilsēta un pagasts), Užavas un Jūrkalnes pagastu padomes, NVO, uzņēmēji, lauku sievietes, jaunieši. Tās darbības mērķis – veicināt lauku (ELFLA) un zivsaimniecības attīstības (EZF) pasākumu īstenošanu Ventspils novada pašvaldības iepriekš minētajās teritorijās. Šim mērķim tika izstrādāta attīstības stratēģija, kuras ietvaros teritorijas attīstībai 2007.–2013. gada plānošanas periodā no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) saņemti 173 588,97 eiro, bet no Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) – 731 657,26 eiro. 

 

Fotoattels1061 Fotoattels1048
Brīvdabas trenažieri, Piltene Vecventas atpūtas vieta, Piltene
IMG 0010
IMG 0009
Sabiedriskā duša un veļas mazgātava, Piltene
IMG 5822 IMG 5787
Bŗivdabas trenažieri, Zlēkas
IMG 0032
IMG 0033
Trenažieru zāle, Ventava
IMG 0078
IMG 0079
IMG 0082
Sabiedriskais centrs “Jūrkalne”
IMG 0662
Brīvdabas estrāde, Jūrkalne
IMG 0036
IMG 0037
Viesu nama “Raganas slota”paplašināšana, Vārve
IMG 0001
IMG 0004
Landzes Ev.Lut.baznīcas teritorijas labiekārtošana

Biedrība ir augusi un mainījusies, taču, pirms raugāmies nākotnē, atskatīsimies uz paveikto līdz šim.Aplūkosim katru no fondiem atsevišķi un sāksim ar “lauku” fondu – ELFLA.
Ir notikušas 8 projektu konkursu kārtas, no kurām pēdējā noslēdzās 14. augustā. Ir apstiprināti 19 projekti, kuros projektu ieviesējiem piešķirti 168 545.59 eiro publiskā finansējuma. Pēdējā konkursa kārtā iesniegtie 3 projekti vēl tiek vērtēti – tiem pieejamais atlikušais ELFLA finansējums ir 5043.38 eiro.
ELFLA finansējums lielākoties tika izlietots Zlēku un Piltenes pagastu un Piltenes pilsētas attīstības veicināšanai, projekti īstenoti arī pārējos pagastos.
Piltenes pilsētā un pagastā īstenoti 11 projekti, kuros apgūti vairāk kā 80 tūkstoš eiro ELFLA līdzekļu. Projektu kopējā vērtība, pieskaitot Ventspils novada pašvaldības piešķirtos līdzekļus un projektu ieviesēju pašu ieguldījumu, ir daudz lielākā – 124 tūkstoši eiro. Projektu ieviešanas rezultātā Piltenes dejotāju biedrība un Piltenes folkloras kopa tikusi pie jauniem tautas tērpiem, biedrības “Sporta klubs “Tornado LV”” aktīvisti iekārtojuši Piltenes pilsētā sporta laukumu, ko ziemas sezonā izmanto hokeja, bet vasaras sezonā – basketbola spēlēšanai. Mednieku biedrība “Piltene” īstenojusi divus projektus – pilnveidota mednieku kolektīva mācību un atpūtas bāze, kā arī uzlabota aukstuma kamera nomedīto dzīvnieku pirmapstrādei. Izmantojot ELFLA līdzfinansējumu, Piltenes pagastā uzsāks  kazeņu audzēšana. Landzes evaņģēliski luteriskā draudze ir uzsākusi īstenot projektu, kura gaitā atjaunos draudzes māju. Pašvaldība par piesaistītajiem ELFLA līdzekļiem Piltenes pilsētā ir izveidojusi bērnu rotaļu laukumu un ieviesusi sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumus. Iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanai Vecventas krastā labiekārtota atpūtas vieta ar sporta laukumu un pontona laipu, bet sportiskā gara veicināšanai un veselības uzlabošanai uzstādīti āra trenažieri.
Zlēku pagastā līdz šim īstenoti 4 projekti, kuros apgūti 50 tūkstoši eiro ELFLA finansējuma. Projektu kopējā vērtība, pateicoties ļoti lielam pašvaldības līdzfinansējumam, ir gandrīz trīsreiz lielāka – 141 tūkstotis eiro. Zlēku attīstības fonds ieguvis aprīkojumu dažādu semināru un apmācību nodrošināšanai, kā ar veicis brīvdabas trenažieru iegādi un uzstādīšanu, savukārt pašvaldība iegādājusies sporta inventāru mūsdienīgas trenažieru zāles ierīkošanai Zlēku pamatskolas telpās. Tāpat pašvaldība turpina darbu pie dienas un  sociālo pakalpojumu centra izveidošanas nekustamā īpašumā “Kultūras nams”.
Jūrkalnes pagastā pašvaldība īstenojusi vienu projektu – tautas nama vajadzībām iegādātas jaunas mēbeles, pie jauna ietērpa un apgaismojuma tikusi skatuve. Kopējās projekta izmaksas – 9.8 tūkstoši eiro, no kuriem 7.3 tūkstošus piešķīra ELFLA.
Vārves pagastā īstenoti 2 projekti, kuru ietvaros piesaistīti 11.5 tūkstoši ELFLA līdzekļu. Projektu kopējā vērtība, pieskaitot pašvaldības un zemnieku saimniecības “Pūpoliņi” pašu finansējumu, ir 35.3 tūkstoši eiro. ZS “Pūpoliņi” Vārves pagasta Ventavas ciemā izveidojusi traktoru un smago mašīnu riepu montāžas un remonta servisu. Savukārt pašvaldība kultūras un sabiedrisko pasākumu nodrošināšanai iegādājusies pārvietojamo skatuvi, kas glabājas Zūru angārā.
Ziru pagastā zemnieku saimniecība “Liepas” veikusi ābeļu stādu iegādi un ābeļu dārza ierīkošanu par kopējo summu 17 tūkstoši eiro, no kuriem 7.7 tūkstoši ir ELFLA līdzekļu.
Tagad par “zivju” fondu jeb EZF apguvi. Organizētas 6 projektu konkursu kārtas, no kurām pēdējā noslēgusies 04. septembrī izsludinātais EZF finansējuma atlikums no kopējā pieejamā ir 34 393,27 eiro. Līdz šim apstiprināti 22 projekti, bet vienu  vēl vērtē Lauku atbalsta dienestā. Tā kā finansējums pieejams 15,5 km līnijā no Baltijas jūras piekrastes, to nevar izmantot Zlēku pagastā un lielākajā daļā Piltenes pagastā.
Projektu skaita ziņā līderis ir Užavas pagasts – tur ieviesti 9 projekti un piesaistīti gandrīz 236 tūkstoši EZF finansējuma. Kopējā projektu vērtība ir krietni lielāka – tie ir 377.4 tūkstoši eiro. Biedrība “Zilpodze” izveidojusi Užavas pagasta pirmsskolas vecuma bērnu atpūtas un sporta laukumu, bet biedrība “Jaunatnes attīstības un sadarbības centrs” veikusi ēkas “Bezmeri” rekonstrukciju bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai un dažādu sociālo pasākumu nodrošināšanai, kā arī izveidojusi multifunkcionālu sporta laukumu. Užavas baptistu draudze, iesaistoties arī Ventspils novada pašvaldībai, atjaunojusi Užavas baptistu baznīcas jumtu. Užavas luterāņu draudze turpina darbu pie Užavas evaņģēliski luteriskās baznīcas vienkāršotās rekonstrukcijas un teritorijas labiekārtošanas. Ventspils novada pašvaldība, izmantojot EZF līdzfinansējumu, uzbūvējusi brīvdabas estrādi, uzstādījusi soliņus un brīvdabas trenažierus. Tāpat veikta ceļa Nr.33 “Ventspils/Liepājas šoseja – Pienotava” rekonstrukcija un gājēju celiņa Bangas–Buras rekonstrukcija.
Vārves pagastā īstenoti 6 projekti, piesaistot 171.5 tūkstošus eiro lielu publisko finansējumu. Kopējā projektu vērtība, pamatojoties uz pašvaldības līdzfinansējuma apmēru, ir vairāk nekā piecas reizes lielāka – tie ir 927 tūkstoši eiro. Biedrība “Ventspils makšķernieku klubs” projekta “Tehniskais nodrošinājums Ventspils novada zivju resursu aizsardzībai” ietvaros iegādājusies reidu laivu, nakts redzamības ierīci un cita veida aprīkojumu. Biedrība “Vāzūve” rekonstruējusi un aprīkojusi trenažieru un galda spēļu zāles Ventavas ciemā, kā arī iekārtojusi bērnu rotaļu un sporta laukumu Vārves ciemā. IK “Doniņi – 5” veikuši viesu nama “Raganas slota” paplašināšanu. Ventspils novada pašvaldība veikusi Ventavas ciema ceļu renovāciju un rekonstrukciju, kā arī elektriskā apgaismojuma jaunbūvi, kā arī turpina īstenot vides labiekārtošanas, atpūtas un tirdzniecības vietu iekārtošanas projektu, kā rezultātā visos Vārves pagasta ciemos izvietos jaunus informācijas stendus, soliņus, atkritumu urnas un tirdzniecības namiņus.
Jūrkalnes pagastā īstenoti 4 projekti, piesaistot 87.8 tūkstošus eiro no EZF. Kopējā projektu vērtība – 243.7 tūkstošus eiro. Biedrība “Feliksberga” izveidojusi bērnu rotaļu laukumu, bet Ventspils novada pašvaldība iegādājusies un uzstādījusi četras pārvietojamās tirdzniecības nojumes un labiekārtojusi piebraucamās vietas laukumu nekustamajā īpašumā “Krasti”, kur uzbūvēta arī jauna brīvdabas estrāde. Jūrkalnes pagasta ēkas “Krasti” otrā stāva rekonstrukcijas rezultātā ēkas 2. stāvā radīts iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas centrs ar mantu kambarīti, stellēm un telpu semināru nodrošināšanai. Ēka pieslēgta siltumtrasei.
Ziru pagastā īstenoti divi projekti, piesaistot 192.2 tūkstošus eiro no EZF. Kopējā projektu vērtība – 407.2 tūkstošus eiro. Fonds “Gaismas ceplis” veicis sporta un aktīvās atpūtas vietas ierīkošanu ar brīvdabas trenažieriem. Ventspils novada pašvaldība veikusi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju “Tērces”, “Akmentiņi” “Liepzari” un “Arāji” pagalmu teritorijas un celiņu rekonstrukciju un labiekārtojumu.
Piltenes pagastā īstenots viens EZF projekts. To veikusi Landzes evaņģēliski luteriskā draudze, īstenojot Landzes evaņģēliski luteriskās baznīcas piebūves sakristejas jumta vienkāršoto rekonstrukciju un teritorijas labiekārtošanu. EZF finansējums projektam sastāda 9.8 tūkstošus eiro, bet projekta kopējā vērtība ir 16.4 tūkstoši eiro.