Atklāta Paaudžu tikšanās vieta

Atklāta Paaudžu tikšanās vieta

2017-12-27, 12.12

   22. decembrī Tārgales parkā tika atklāta Paaudžu tikšanās vieta, kas izveidota, īstenojot ELFLA līdzfinansētu projektu “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē” Nr. 16-08-AL17-A019.2202-000006. 

   Projekta ietvaros radīta un labiekārtota apgaismota pastaigu taka, kā arī iekārtots bērnu rotaļu laukums un atjaunoti rotaļu elementi. Būvdarbus pēc SIA “Inženiertehniskie projekti” objektā veica SIA “Pilsbūve”. Būvuzraudzības pakalpojumus sniedza SIA “Baltline Globe”.
   Projekta kopējās izmaksas sastādīja 114 138,14 eiro, no kuriem ELFLA līdzfinansēja 35 354,61 eiro, bet pašvaldība – 78 783,53 eiro.