Aktualitātes Ventspils novada ūdenssaimniecības projektos

Aktualitātes Ventspils novada ūdenssaimniecības projektos

2014-01-22, 11.40

 

ERAF image004 Ventspils gerb

 

      IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 Projekts “Ventspils novada Tārgales pagasta Tārgales ciema ūdenssaimniecība attīstība”   (Nr.3DP/ 3.4.1.1.0/ 11/APIA/ CFLA/103/009)

9. janvārī ir pabeigti visi būvdarbi Tārgales ciemā, 9. februārī notiks objekta nodošana ekspluatācijā un Tārgales ciema iedzīvotāji saņems tīru dzeramo ūdeni, jo rekonstruēts artēziskais urbums, rekonstruēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija, renovēts ūdenstornis, rekonstruēti ūdensapgādes tīkli. Dabā vairs nenonāks neattīrīti notekūdeņi, jo izbūvētas jaunas notekūdeņu attīrīšanas ietaises un kanalizācijas sūkņu stacija un izbūvēti kanalizācijas vadi. Būvdarbu kopējās izmaksas 577 172.94 EUR.
Projekts “Ventspils novada Piltenes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība II kārta” (Nr.3DP/ 3.4.1.1.0/13/ APIA/ CFLA/077/026).
Būvdarbus Piltenes pilsētā veiks SIA „Ostas celtnieks” (līg. nosl. 22.10.2013.), rekonstruējot un no jauna izbūvējot ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, būvuzraudzību nodrošinās SIA „Akorda” (līg. noslēgts 22.10.2013.), bet autoruzraudzību – SIA „FIRMA L4”.
Būvdarbus plānots pabeigt augusta sākumā.
Projekts “Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” (Nr.3DP/ 3.4.1.1.0/13/APIA/ CFLA/ 078/027).
Iepirkumā noskaidrots būvdarbu veicējs Zūru ciemā – SIA „Ostas celtnieks”. Būvuzraudzību šajā projektā veiks SIA „Baltline Globe” norīkots būvuzraugs. Būvdarbus plānots uzsākt pavasarī.
Projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” (Nr.3DP/ 3.4.1.1.0/13/ APIA/ CFLA/020/009).
2013. gada 4. decembrī ir noslēgts līgums ar SIA „Inženiertehniskie projekti” par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību. Tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana jāpabeidz līdz 4. martam. Pēc tehniskā projekta ekspertīzes veikšanas tiks veikta iepirkuma procedūra uz būvdarbiem Jūrkalnes ciemā.
Visi minētie projekti tiek īstenoti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (85%) un
Ventspils novada pašvaldības (15%) finansējumu.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ.
Kontaktinformācija:
Ginta Roderte
Attīstības nodaļas vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
27870866;