Aktualitātes Igaunijas- Latvijas Programmas projektā

Aktualitātes Igaunijas- Latvijas Programmas projektā

2013-10-29, 12.10

2013.gada 24.septembrī tika izsludināts iepirkums vides elementu izgatavošanai un uzstādīšanai Usmas, Ugāles un Puzes pagastos Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) ietvaros. 2013. gada 17.oktobrī tika noslēgts līgums ar uzvarētāju SIA “Varteh” par vides elementu izgatavošanu un uzstādīšanu. Līguma cena 5049,26 Ls (ar PVN), līguma izpildes termiņš- 2013.gada 30.decembris.

Pieteicās trīs pretendenti- SIA “Marbella RN Group” ar piedāvāto cenu 7759,00 Ls, SIA “Varteh” ar piedāvāto cenu 4172,94 Ls un SIA “Friko I.L.” ar piedāvāto cenu 9856,51 Ls (bez PVN). Šīs aktivitātes ietvaros tiks labiekārtotas trīs atpūtas vietas Ventspils novadā, uzstādot piknika nojumes ar galdiem un soliem, baļķus ar koka kājām, atkritumu urnas, sausās tualetes, ugunskura vietas un informācijas stendus.
Projekts apvieno 39 partnerus un tā kopējais finansējums sastāda 2 168 674,70 eiro, no kuriem 1 800 000,00 eiro ir ERAF finansējums.
Projekts tiek īstenots ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (83%), Valsts (5%) un Ventspils novada pašvaldības (12%) finansējumu.
Kontaktinformācija:
Kristīne Lēle
Projektu vadītāja
Ventspils novada pašvaldība
25633900