Projekta pasākumu grafiks decembrim

2018-11-26, 08.40

 Pašvaldība turpina īstenot ESF projektu “SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ”   Nr. 9.2.4.2/16/I/054,  2018. gada decembra mēneša semināru, mācību, pasākumu grafiks.

 

N.p.k.

Sākuma datums (dd.mm.gggg.)

Beigu datums

Ilgums

Norises laiks (plkst. no-līdz)

Īstenošanas Vieta

Nosaukums

Piezīmes

(dd.mm.gggg.)

(st.)

1

03.12.2018.

03.12.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšana pieaugušajiem

2

03.12.2018.

03.12.2018.

1,5

18:00-19:00

“Vidusskola”, Ugāles   pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

3

04.12.2018.

04.12.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un   mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Piltenes vidusskola

4

04.12.2018.

04.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Užavas pamatskola

5

05.12.2018.

05.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

6

05.12.2018.

05.12.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšana pieaugušajiem

7

06.12.2018.

06.12.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un   mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

8

06.12.2018.

06.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs ‘Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Zūru pamatskola

9

06.12.2018.

06.12.2018.

2

13:00-15:00

Tārgales pamatskola, Tārgales pagasts,   Ventspils nov., LV-3621

Lekcija – nodarbība SAGARŠOT, SATAUSTĪT,   SASMARŽOT

Mērķauditorija – vecāki, vecvecāki ,   pirmsskolas vecuma bērni   (nodarbībās), pedagogi u.c. interesenti

10

06.12.2018.

06.12.2018.

2

16:00-18:00

PII   “Taurenītis”, Maija ielā -6, Piltenē; “Vālodzes”,   Popes pag.,   Ventspils nov., LV-3620

Lekcija – nodarbība SAGARŠOT, SATAUSTĪT,   SASMARŽOT

Mērķauditorija – vecāki, vecvecāki ,   pirmsskolas vecuma bērni   (nodarbībās), pedagogi u.c. interesenti

11

06.12.2018.

06.12.2018.

1,5

18:00-19:30

“Rozītes”, Vārves ciems, Vārves   pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

12

07.12.2018.

07.12.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Ances pamatskola

13

07.12.2018.

07.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

14

08.12.2018.

08.12.2018.

1,5

11:00-12:30

“Saulgrieži”, Ziru     pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

15

10.12.2018.

10.12.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšana pieaugušajiem

16

10.12.2018.

10.12.2018.

1,5

18:00-19:00

“Vidusskola”, Ugāles   pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

17

11.12.2018.

11.12.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un   mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Piltenes vidusskola

18

11.12.2018.

11.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Užavas pamatskola

19

12.12.2018.

12.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

20

12.12.2018.

12.12.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšana pieaugušajiem

21

13.12.2018.

13.12.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielā baseina 1 celiņš un   mazais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Ugāles vidusskola

22

13.12.2018.

13.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Zūru pamatskola

23

13.12.2018.

13.12.2018.

1,5

18:00-19:30

“Rozītes”, Vārves ciems, Vārves   pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

24

14.12.2018.

14.12.2018.

1

10:00-11:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Ances pamatskola

25

14.12.2018.

14.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   mazias baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

26

14.12.2018.

14.12.2018.

1,5

11:00-12:30

“Saulgrieži”, Ziru     pagasts

Vingrošanas nodarbība ikvienam

27

17.12.2018.

17.12.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšana pieaugušajiem

28

18.12.2018.

18.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””slidotava

Slidošanas nodarbība

Užavas pamatskola

29

19.12.2018.

19.12.2018.

1

9:00-10:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšanas apmācība bērniem, jauniešiem

Tārgales pamatskola

30

19.12.2018.

19.12.2018.

1

19:00-20:00

SIA “Olimpiskais centrs “Ventspils””   lielais baseins

Peldēšana pieaugušajiem