Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Ugāles tirgū

Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu Ugāles tirgū

2018-01-17, 14.10
NAP ES ES LEADER

  Lai īstenotu projektā paredzētās aktivitātes, 2018. gada 9. janvārī noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Ostas Celtnieks” par līguma summu 411 162.94 eiro ar PVN. Būvdarbi tiks veikti saskaņā ar SIA “Inženiertehniskie projekti” izstrādāto būvprojektu. Būvuzraudzības pakalpojumus objektā veiks SIA “Akorda”. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti, tiklīdz to veikšanai būs atbilstoši laika apstākļi.

   Projekta ietvaros Ugāles ciemā tiks izveidots apgaismots bruģēts laukums ar tirgus paviljonu, laukumā tiks stādīta svētku egle, būs velosipēdu statīvi, karoga masts, atkritumu urnas, galdi ar soliem, ugunskura vieta. Tiks radīts multifunkcionāls objekts, kas piemērots tirdzniecībai, dažādu gadskārtu tradīciju un svētku svinēšanai, kā arī citu pasākumu rīkošanai. Pēc esošā paviljona demontāžas, tiks veikta jauna tirgus paviljona ar ūdensapgādi un tualeti būvniecība. Tiks izveidota autostāvvieta apmeklētājiem, kā arī radītas vietas tirdzniecībai no automašīnām un treileriem.
   2017. gada 10. augustā Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde pieņēma lēmumu par Ventspils novada pašvaldības projekta Nr. 17-08-AL17-A019.2203-000012 “Pulcēšanās vietas izveide Ugāles ciemā” apstiprināšanu ELFLA līdzfinansējuma saņemšanai.