Izzinoša nodarbība “Ciltskoks”

2018-11-05, 08.49

Skolas soma LV100

   8. un 10. oktobrī Piltenes vidusskolas 3., 4. un 5. klases skolēni kopā ar audzinātājām apmeklēja izzinošu nodarbību “Ciltskoks” Ventspils zonālajā valsts arhīvā.

  IMG 8072 5
  IMG-20181010-WA0001

    Pirms tam klases stundās un sociālo zinību stundās bērni atsvaidzināja zināšanas par to, kas tad īsti ir ciltskoks, kā to veido un kāda tam ir nozīme reālajā dzīvē. Nodarbībās sniegtā informācija bija interesanta, pietuvināta reālajai dzīvei un arī skolēnu vecumam saprotama.
Pēc pasākuma skolēni dalījās ar jauniegūto informāciju un atziņām.
Kristers: “Informāciju arhīvos meklē pēc teritoriālās piederības”
Auce: “Daudzām apdzīvotām vietām ir mainīti nosaukumi”
Justīne: “Arhīvā var atrast informāciju par savu dzimtu.”
Jānis: “Daudz informācijas par dzimtu var iegūt interneta mājas lapās, tikai jāzina kur meklēt.”
Matīss: “Daudzie iekarotāji ietekmēja dzimtas vēsturi.”
Laine: “Cilvēku izdomai vārdu izvēlē nav robežu.”
Anna: “Svarīgi informāciju pierakstīt precīzi, lai pēc tam nerastos kļūdas un pārpratumi.”
Mariss: “Informāciju var precizēt, balstoties uz vēstures faktiem.”
Agate: “Uzzināju, ka ir vecais un jaunais kalendārs.”
Raivo: “Cilvēkiem kādreiz nebija uzvārdu.”
Armands: “Cilvēki vēlējās viens otru pārspēt izdomā, tas redzams uzvārdos, kādus tie izvēlējās.”
Māris: „Uzvārdus cilvēki mainīja arī personīgu ambīciju vadīti.”
Ardis: „Uzvārdus ieguva arī no māju nosaukumiem.”
Markuss: „Laika gaitā mainās valoda un rakstība, tāpēc jābūt ļoti uzmanīgiem lasot pierakstīto informāciju.”
     Pasākums ieinteresēja skolēnus izpētīt savas dzimtas vēsturi un veidot savus individuālos ciltskokus. Izrādījās, ka skolēniem ir maz zināšanu pat par saviem tuvākajiem radiniekiem, taču nodarbības rezultātā ir radies plašs izziņas lauks, kas bērnus interesē un kuru ir vērts izpētīt.

IMG-20181010-WA0006