Izstrādāti noteikumi Puzes ezeram

2018-11-23, 07.12
VND2x ZivjuF LAD

2018. gadā, īstenojot  projektu “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Puzes ezeram”, ar LAD Zivju fonda un Ventspils novada pašvaldības finansējumu Puzes ezeram izstrādāti Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi.
NOTEIKUMI