Īstenots Zivju fonda projekts zivju resursu uzraudzībai

2018-11-30, 10.58

2018. gadā, īstenojot  projektu “Piekaramais laivas dzinējs zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs”, ar LAD Zivju fonda un Ventspils novada pašvaldības finansējumu iegādāts piekaramais laivas dzinējs.

Iegādes mērķis:  aizsargāt, kontrolēt un uzraudzīt zivju resursus Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs. Zvejniecības un Makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontrolei (saistībā ar rūpnieciskās zvejas kontroli, maluzvejniecības novēršanu) tiek veikti reidi, kuru intensitāte tiek variēta atbilstoši apstākļiem un izvērtējot makšķernieku intensitāti ūdenstilpēs.