Īstenots piekrastes apsaimniekošanas projekts

2018-10-05, 12.16
  Ventspils novada pašvaldība 2018. gada 8. maijā parakstīja sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Pašvaldību savienība” par nacionālās nozīmes projekta Nr.1-08/260/2018 “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” darba uzdevumu realizāciju no pieejamā Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansējuma līdzekļiem.
Jurk.vide

   Projekta mērķis bija nodrošināt jūras piekrastes joslas –galvenokārt pludmales – atkritumu apsaimniekošanu Tārgales, Vārves, Užavas un Jūrkalnes pagastā. Projekta īstenošanas termiņš bija no 2018. gada 1. maija līdz 1. oktobrim.
   Lai īstenotu projektu, Ventspils novada pašvaldība noslēdza darba līgumus ar piecām personām par regulāru atkritumu savākšanu no 15. maija 30. septembrim, tika iegādāts darba apģērbs un inventārs, atkritumu maisi, 72 koka atkritumu konteineri ar ietilpību 150 l.
Kopumā savākti 119 m3 dažādu veidu atkritumi: skārda bundžas, plastmasas un stikla izstrādājumi, riepas, pietauvošanās virves, zvejas tīkli, kā arī salauzti saliekamie tūrisma krēsli.
Ventspils novada pašvaldībai piešķirtais LVAF finansējums bija 27 353 eiro.