Iepazīst profesijas un karjeras iespējas

Iepazīst profesijas un karjeras iespējas

2018-06-14, 07.48
VISC NAP ES

   Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” gaitā martā Piltenes vidusskolā, Tārgales un Zūru pamatskolā notika pasākums, kurā “Mazā Brīnumzeme” ar dažādu metožu palīdzību radīja iespēju apzināties savu prasmju un spēju atbilstību inženierzinātņu profesijām, kā arī stāstīja par uzņēmuma darbinieku profesijām: programmētājiem un māksliniekiem, inženieriem un elektroniķiem, arhitektiem un mehatroniķiem.

  brinumzeme1
  krasu skidumi
  saldus tehnikums
  seminars

   Diskutēja par to, kāda ir šo speciālistu darba diena, instrumenti, darba pienākumi un specifika. Veica video demonstrējums un stāstījums par radošuma un tehnoloģijas attīstības iespējām un izaicinājumiem – animatroniku –, kā arī par nākotnes profesijām, kuras ir un būs ļoti pieprasītas, bet šo profesiju nosaukumi un jomas šobrīd vēl nemaz nav definētas. Saruna par to, kā sagatavoties nezināmajai nākotnei.
   7. maijā Ugāles vidusskolas jauniešiem bija iespēja ar interesantu metožu paņēmieniem iepazīt profesijas, kuras saistītas ar datorzinātni, elektroniku, enerģētiku, mehāniku un aeronautiku. Visas dienas garumā jaunieši darbojās trīs meistarklasēs: kosmiskās olas nosēdināšana, lego “Mindstorms NXT” nodarbība un zinātkāres stacijās. Jaunieši klausījās pasākuma organizētāju stāstījumu, diskutēja par aktuāliem jautājumiem, mēģināja saskatīt sevi kādā no nākotnes profesijām.
   Novada skolu 7. un 8. klašu skolēniem bija iespēja tikties ar ilggadīgu karjeras konsultanti un grupu treneri Dr. Sc. admin, Mg. Psych Agitu Šmitiņu. Viņa vadīja semināru par iespējām, kā pieņemt pareizus lēmumus karjeras izvēlē, mācīja skolēniem izvirzīt savus nākotnes mērķus, sastādīt mērķu sasniegšanas soļus un novērtēt sasniegtos rezultātus.
   Savukārt Piltenes vidusskolas 6. klases skolēni un Tārgales pamatskolas 5. klases skolēni devās iepazīt dažādas profesijas uzņēmumos. Piltenes vidusskolas skolēni apmeklēja SIA “PURE Chocolate”, kur iepazinās ar grāmatvedi, eksporta daļas vadītāju, mārketinga daļas vadītāju, ekspeditoru, pārtikas tehnologu, bet Tārgales pamatskolas 5. klases audzēkņi iepazina  uzņēmuma īpašnieka, vadītāja, uzņēmuma gida, meistarklases vadītāja un pārtikas tehnologa ikdienas pienākumus uzņēmumā ,,Giline for life”.
Aprīlis un maijs ir laiks, kad tehnikumi rīko atvērto durvju dienas. Arī mūsu novada skolēni izmantoja šo iespēju, lai labāk iepazītu savu nākamo skolu. Devīto klašu skolēni devās uz Ventspils tehnikumu, Saldus tehnikumu, Rīgas Valsts tehnikumu, Rīgas Stila un modes tehnikumu, Kuldīgas tehnikumu, Liepājas Jūrniecības koledžu, Liepājas valsts tehnikumu un apmeklēja citas mācību iestādes.
   Užavas pamatskolas 7.–9.klašu skolēni devās uz Kurzemes Democentru Ventspilī, kur viņus iepazīstināja ar inženierzinātņu un elektronikas specialitātēm, sekmējot karjeras izvēli par labu inženierzinātnēm, skolēni uzzināja, ko uzņēmumā dara tā vadītājs, gids un datorsistēmas testētājs.
   Sabiedriskā transporta biļetes un ieejas biļetes tika apmaksātas no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finanšu līdzekļiem.
Ventspils novada karjeras konsultante Eva Zeltzaķe.