Iegādājas aprīkojumu zivju resursu aizsardzībai

2018-07-17, 07.02

LAD ZivjuF VND2x

   Ventspils novada pašvaldība īstenojusi projektu “Zivju resursu aizsardzība, kontrole un uzraudzība Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs”, kur saņemts Lauku atbalsta dienesta Zivju fonda atbalsts, lai iegādātos nepieciešamo aprīkojumu zivju resursu aizsardzībai, kontrolei un uzraudzībai Ventspils novada publiskajās ūdenstilpēs.

   Kvalitatīva uzraudzības procesa apsekošanas reidu nodrošināšanai iegādāts:
1) drons, lai no augšas varētu kontrolēt vai nelikumīgi netiek veikta zvejniecība, makšķerēšana ezera daļās, kuras aizaugušas ar niedrēm un ar laivu nav iespējams piekļūt;
2) kvadracikls, lai inspektors dodoties apgaitā pārvietotos pa ezeru ziemas periodā, kad ezers aizsalis vai gar ezera malu, kur ar auto nav iespējams izbraukt;
3) divas GoPro kameras, lai pie pārkāpēja aizturēšanas, administratīvā pārkāpuma protokola sastādīšanas fiksētu rīcību, sarunas gaitu;
4) divus binokļus, lukturi, lai inspektors varētu veikt kvalitatīvu ezera uzraudzību, t. sk. diennakts tumšajā laikā;
5) LED prožektoru, kas piestiprināms pie esošās laivas, lai varētu uzraudzību veikt diennakts tumšajā laikā;
6) piekaramo laivas dzinēju  ar akumulatoru, lai varētu operatīvi izbraukt pa ezeru, jo esošais motors daudzkārt labots un nolietojies.
   Minēto aprīkojumu biedrības “Usmas krasts” inspektors izmantos, lai efektīvāk veiktu reidus Ventspils novada publiskajās ūdenstilpnēs un sekmīgi realizētu zvejniecības un makšķerēšanas noteikumu ievērošanas kontroli, zivju resursu aizsardzību un uzraudzību, sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes un makšķernieku kluba “Ventspils” partneriem.
   Projekta kopējās izmaksas 19 960,35 eiro, t. sk. LAD Zivju fonda finansējums 15 960,35 eiro, Ventspils novada pašvaldības finansējums 4 000,00 eiro.