Apstiprināts projekts Ventas krasta labiekārtošanai

Apstiprināts projekts Ventas krasta labiekārtošanai

2018-01-08, 15.06
NAP ELFLA LEADER

   5. janvārī Ziemeļkurzemes RLP apstiprināja projektu “Ventas krasta labiekārtojums Vārves ciemā, Vārves pagastā”.

   Projekta ietvaros Vārves pagasta Vārves ciemā veiks laivu piestātnes ierīkošanu (pontona laipa), Ventas krasta joslas sakārtošanu (niedru izpļaušana, grunts uzlabošana, smilšu piebēršana), piebraucamā ceļa atjaunošanu, celiņa uz laivu piestātni un automašīnu stāvlaukuma ierīkošanu, kā arī pludmales labiekārtošanu – volejbola laukuma, bērnu rotaļu laukuma, skatu laukuma ierīkošanu, mobilo tualešu un pārģērbšanās kabīņu uzstādīšanu.
   Projekta kopējās plānotās izmaksas sastāda 105 224,81 eiro, no kurām EJZF finansējums paredzēts 72 918,91 eiro apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums – 32 305,90 eiro.