PAŠVALDĪBA

IMG_0001

Pašvaldības rekvizīti

Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Reģ.Nr. 90000052035
Norēķinu rekvizīti: AS “Swedbank”,
LV43HABA0551025783880

Pašvaldības darba laiks

  • Pirmdienās 8.00 – 18.00
  • Otrdienās 8.00 – 17.00
  • Trešdienās 8.00 – 17.00
  • Ceturtdienās 8.00 – 17.00
  • Piektdienās 8.00 – 16.00

Pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Ventspils novada pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus!
Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt uz Ventspils novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centra e-pasta adresi: [email protected].

Apmeklētāju pieņemšanas centrs

tālr. 63629450, e-pasts: [email protected];
vecākā lietvede Ieva Kalenda, tālr. 26645977;
vecākā lietvede Liene Zernevica, tālr. 25721101.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Novada pašvaldības pārziņā ir :
– pašvaldības īpašuma un finanšu resursu pārvaldīšana;
– uzņēmējdarbības veicināšana novada iedzīvotāju interesēs;
– novada apdzīvoto vietu un teritorijas apbūves plānošana un apbūves kontrole;
– novada zemes, mežu, ūdeņu un citu dabas resursu izmantošana un aizsardzība, citu zemes ierīcības jautājumu risināšana;
– pašvaldības dzīvokļu fonds, komunālā saimniecība un labiekārtošana, sadzīves un citi pakalpojumi;
– novada ceļu uzturēšana;
– izglītības un kultūras iestāžu darbības nodrošināšana;
– iedzīvotāju sociālā aprūpe, notariālo darbību un civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodrošināšana un citu funkciju izpilde.