ZVEJNIECĪBA

Saistošie noteikumi

Nolikumi

Pilnvarojuma līgumi

Pētniecības darbi

Vides risinājumu institūts. Usmas ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

BIOR. Puzes ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi

Izsoles nolikumi