LĪDZFINANSĒŠANA

Saistošie noteikumi

Par līdzfinansējumu komunālajā saimniecībā skatīt šeit

Nolikumi