KOMITEJAS

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Mucenieks

 • Māris Dadzis
 • Aigars Matisons
 • Artis Kuģenieks
 • Guntis Mačtams
 • Aigars Azis
 • Andris Vārpiņš

Sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, m/tālr. 27814286, e-pasts:[email protected]

Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Mačtams

 • Aigars Matisons
 • Dace Vašuka
 • Ilva Cērpa
 • Aivars Čaklis

Sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, m/tālr. 27814286, e-pasts: [email protected]

Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Māris Dadzis

 • Andris Jaunsleinis
 • Ints Apsītis
 • Andis Zariņš
 • Ilva Cērpa
 • Artis Kuģenieks
 • Artis Fetlers

Sekretāre – Iveta Straume, tālr. 63629459, m/tālr. 26678959, e-pasts: [email protected]

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Mucenieks

 • Guntis Mačtams
 • Artis Fetlers
 • Andris Vārpiņš
 • Aigars Azis
 • Gaidis Bože
 • Ints Apsītis

Sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, m/tālr. 27814286, e-pasts:[email protected]

Komitejas sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī (plānota katra mēneša otrā ceturtdiena).