KOMITEJAS

Finanšu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Aivars Mucenieks

 • Guntis Mačtams, priekšsēdētāja vietnieks
 • Andis Zariņš
 • Andris Vārpiņš
 • Māris Dadzis
 • Gaidis Bože
 • Ints Apsītis

Sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, m/tālr. 27814286, e-pasts: [email protected]

Sociālā, izglītības, kultūras un sporta komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Guntis Mačtams

 • Ilva Cērpa, piekšsēdētāja vietniece
 • Ilze Judzika
 • Dace Vašuka
 • Elita Kuģeniece
 • Raitis Krūmiņš
 • Gatis Gāga

Sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, m/tālr. 27814286, e-pasts: [email protected]

Teritorijas un ekonomikas attīstības komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Andis Zariņš

 • Raitis Krūmiņš, priekšsēdētāja vietnieks
 • Ints Apsītis
 • Māris Dadzis
 • Ilva Cērpa
 • Agris Bileskalns
 • Aigars Matisons

Sekretāre – Iveta Straume, tālr. 63629459, m/tālr. 26678959, e-pasts: [email protected]

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un komunālo jautājumu komiteja

Komitejas priekšsēdētājs: Andris Vārpiņš

 • Gaidis Bože, priekšsēdētāja vietnieks
 • Aigars Matisons
 • Agris Bileskalns
 • Ilze Judzika
 • Ints Apsītis
 • Gatis Gāga

Sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, m/tālr. 27814286, e-pasts:[email protected]

Komitejas sasauc pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi mēnesī (plānota katra mēneša otrā ceturtdiena).