KOMISIJAS

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Alfrēds Paulāns

 • Sandra Jurcika, priekšsēdētāja vietniece
 • Airisa Tropiņa
 • Andris Zvingulis
 • Normunds Māls

Komisijas sekretāre – Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts: [email protected]

Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Andis Zariņš
 • Alfrēds Paulāns
 • Andris Šlangens
 • Kristīne Strika
 • Juris Krilovskis
 • Mārtiņš Stūris
 • Raivis Millers

Komisijas sekretāre – Guna Punkstiņa, tālr. 20010652; e-pasts:  [email protected]

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mucenieks

 • Gatis Landmanis, priekšsēdētāja vietnieks
 • Andris Vārpiņš
 •  Gita Horste
 • Andris Stepanovičs
 • Arvis Anderšmits

Komisijas sekretāre – Gita Horste, tālr. 63629418, 25749170; e-pasts: [email protected]

Tehniskā komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Klāvs Felšs

 • Andris Šlangens, priekšsēdētāja vietnieks
 • Kristīne Strika
 • Aigars Kress
 • Aivars Mincenbergs
 • Rolands Cukurs
 • Raitis Krūmiņš

Komisijas sekretārs – Kristīne Strika, tālr. 25633900, e-pasts: [email protected]

Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Krilovskis

 • Andris Stepanovičs, priekšsēdētāja vietnieks
 • Aigars Kress
 • Lita Rollande
 • Evita Slaņķe
 • Edgars Kalniņš

Komisijas sekretāre – Evita Slaņķe, tālr. 63629465, 29347755; e-pasts: [email protected]

Projektu, investīciju un būvniecības komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Andis Zariņš
 • Iveta Straume
 • Gatis Landmanis
 • Gita Horste
 • Digna Gerule
 • Andris Šlangens

Komisijas sekretāre – Iveta Straume, tālr. 36329459, 26678959; e-pasts:  [email protected]

Debitoru parādu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Krilovskis

 • Eva Štromberga, priekšsēdētāja vietniece
 • Aldis Āķis
 • Lita Rollande
 • Alda Siliņa
 • Ilze Čakle
  Komisijas sekretāre – Lita Rollande, tālr. 26180529; e-pasts: [email protected]

Sporta komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

 • Jolanta Ziemele
 • Aigars Matisons
 • Kaspars Gulbis
 • Aivars Čaklis
 • Arvis Anderšmits
 • Agris Bileskalns
 • Edīte Kaufmane

Komisijas sekretāre – Edīte Kaufmane, e-pasts: [email protected]

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Juris Krilovskis
 • Gatis Landmanis
 • Kristīne Ņikoļenko
 • Normunds Māls
 • Agris Rozentāls

Komisijas sekretārs – , tālr. ; e-pasts:

Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Mārcis Laksbergs

 • Daiga Cekule, priekšsēdētāja vietniece
 • Agris Āboliņš
 • Ilze Čakle
 • Jānis Ķiris
 • Ivita Meinarde

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: [email protected]

Licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Andis Zariņš

 • Andris Stepanovičs, piekšsēdētāja vietnieks
 • Agris Bileskalns
 • Gatis Landmanis
 • Ivita Meinarde
 • Gendrihs Šķesters
 • Elvijs Ziemelis

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: [email protected]

Bērnu un jaunatnes lietu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

 • Sibilla Veģe
 • Ligita Kalniņa
 • Skaidrīte Diebele
 • Ineta Vekmane
 • Zanda Blumfelde
 • Evita Kubinska

Komisijas sekretāre – Skaidrīte Diebele, tālr. 22002755; e-pasts: [email protected]

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Mačtams

 • Nellija Sileviča
 • Tamāra Kuciņa
 • Aina Klimoviča
 • Ilze Ramane

Komisijas sekretāre – Tamāra Kuciņa, tālr. 20234883; e-pasts: [email protected]

Apbalvošanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mucenieks

 • Guntis Mačtams, priekšsēdētāja vietnieks
 • Andis Zariņš
 • Evija Ozoliņa
 • Ilona Stradiņa

Komisijas sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 63629460, 27814286; e-pasts: [email protected]

Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Guntis Mačtams
 • Gatis Landmanis
 • Taiga Dadze
 • Alfrēds Paulāns
 • Ausma Zeidmane
 • Lita Rollande

Komisijas sekretāre – Ausma Zeidmane, tālr. 29115691; e-pasts: [email protected]

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Ginta Roderte

 • Ieva Kalenda
 • Lita Rollande
 • Ilona Stradiņa
 • Linda Gaigala
 • Guna Punkstiņa
 • Raitis Rudbahs

Komisijas sekretāre -, tālr. ; e-pasts:

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Mārcis Laksbergs

 • Guntis Millers, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 • Lauris Ķemlers
 • Andris Grāmatiņš
 • Arta Kantiņa
 • Agris Āboliņš

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: [email protected]

NOLIKUMS

PROTOKOLI

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Guntis Mačtams
 • Gatis Landmanis
 • Lita Rollande
 • Irita Āpse
 • Eva Štromberga
 • Taiga Dadze

Komisijas sekretāre – Taiga Dadze, tālr. 63629418, 26499010, e-pasts: [email protected]

Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu  novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

 • Aldis Āķis
 • Līga Ostrovska
 • Alda Siliņa
 • Gatis Landmanis
 • Andris Šlangens
 • Normunds Māls

Bērnu lietu sadarbības grupa

Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Citoviča

 • Sandra Jurcika
 • Aina Klimoviča
 • Ina Barbāne
 • Airisa Tropiņa

Komisijas sekretāre – Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts: [email protected]

NOLIKUMS

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Tamāra Kuciņa

 • Inta Pāvelsone
 • Irēna Ķude
 • Agita Lauska
 • Mārīte Gūthofa
  Komisijas sekretāre – Tamāra Kuciņa, tālr. 20234883; e-pasts: [email protected]
  NOLIKUMS

Deinstitucionalizācijas vadības darba grupa

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Mačtams

 • Ginta Roderte
 • Inta Rudbaha
 • Sandra Citoviča
 • Arvis Anderšmits

Civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mucenieks

 • Artūrs Pupšis, priekšsēdētāja vietnieks
 • Juris Krilovskis
 • Jānis Lakševics
 • Ingūna Pļaviņa
 • Ansis Zanders
 • Jeļena Mundeciema
 • Ivars Koloda
 • Uldis Frīdenbergs
 • Valdis Ārnests
 • Rolands Agofonovs
 • Voldemārs Akmentiņš

Komisijas sekretārs – Voldemārs Akmentiņš, tālr. 26174792; e-pasts: [email protected]