KOMISIJAS

Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Alfrēds Paulāns

 • Sandra Jurcika, priekšsēdētāja vietniece
 • Airisa Tropiņa
 • Andris Zvingulis
 • Normunds Māls

Komisijas sekretāre – Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts: [email protected]

Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Andis Zariņš

 • Alfrēds Paulāns, priekšsēdētāja vietnieks
 • Andris Šlangens
 • Kristīne Strika
 • Juris Krilovskis
 • Mārtiņš Stūris
 • Raivis Millers

Komisijas sekretāre – Guna Punkstiņa, tālr. 20010652; e-pasts:  [email protected]

Pašvaldības dzīvojamo māju privatizācijas un mantas atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mucenieks

 • Gatis Landmanis, priekšsēdētāja vietnieks
 • Andris Vārpiņš
 •  Gita Horste
 • Andris Stepanovičs
 • Arvis Anderšmits

Komisijas sekretāre – Gita Horste, tālr. 63629418, 25749170; e-pasts: [email protected]

Tehniskā komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Klāvs Felšs

 • Andris Šlangens, priekšsēdētāja vietnieks
 • Kristīne Strika
 • Aigars Kress
 • Aivars Mincenbergs
 • Rolands Cukurs
 • Raitis Krūmiņš

Komisijas sekretārs – Kristīne Strika, tālr. 25633900, e-pasts: [email protected]

Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Krilovskis

 • Andris Stepanovičs, priekšsēdētāja vietnieks
 • Anda Vītola
 • Aigars Kress
 • Lita Rollande
 • Evita Slaņķe
 • Edgars Kalniņš

Komisijas sekretāre – Evita Slaņķe, 29347755; e-pasts: [email protected]

Projektu, investīciju un būvniecības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Andis Zariņš

 • Gatis Landmanis, priekšsēdētāja vietnieks
 • Iveta Straume
 • Gita Horste
 • Digna Gerule
 • Andris Šlangens

Komisijas sekretāre – Iveta Straume, tālr. 26678959; e-pasts:  [email protected]

Debitoru parādu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Krilovskis

 • Eva Štromberga, priekšsēdētāja vietniece
 • Aldis Āķis
 • Lita Rollande
 • Alda Siliņa
 • Ilze Čakle
  Komisijas sekretāre – Lita Rollande, tālr. 26180529; e-pasts: [email protected]

Sporta komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Jolanta Ziemele

 • Aivars Čaklis, priekšsēdētājas vietnieks
 • Aigars Matisons
 • Kaspars Gulbis
 • Arvis Anderšmits
 • Agris Bileskalns
 • Edīte Kaufmane

Komisijas sekretāre – Edīte Kaufmane, e-pasts: [email protected]

Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Juris Krilovskis

 • Gatis Landmanis, priekšsēdētāja vietnieks
 • Kristīne Ņikoļenko
 • Normunds Māls
 • Agris Rozentāls

Komisijas sekretārs – Kristīne Ņikoļenko, tālr. 26446915; e-pasts: [email protected]

Vides un uzņēmējdarbības attīstības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Mārcis Laksbergs

 • Daiga Cekule, priekšsēdētāja vietniece
 • Agris Āboliņš
 • Ilze Čakle
 • Jānis Ķiris
 • Ivita Meinarde

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: [email protected]

Licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Andis Zariņš

 • Andris Stepanovičs, piekšsēdētāja vietnieks
 • Agris Bileskalns
 • Gatis Landmanis
 • Ivita Meinarde
 • Gendrihs Šķesters
 • Elvijs Ziemelis

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: [email protected]

Bērnu un jaunatnes lietu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Sibilla Veģe

 • Ligita Kalniņa, priekšsēdētājas vietniece
 • Skaidrīte Diebele
 • Ineta Vekmane
 • Zanda Blumfelde
 • Evita Kubinska

Komisijas sekretāre – Skaidrīte Diebele, tālr. 22002755; e-pasts: [email protected]

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Mačtams

 • Nellija Sileviča
 • Tamāra Kuciņa
 • Aina Klimoviča
 • Ilze Ramane

Komisijas sekretāre – Tamāra Kuciņa, tālr. 20234883; e-pasts: [email protected]

Apbalvošanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aivars Mucenieks

 • Guntis Mačtams, priekšsēdētāja vietnieks
 • Andis Zariņš
 • Evija Ozoliņa
 • Ilona Stradiņa

Komisijas sekretāre – Evija Ozoliņa, tālr. 27814286; e-pasts: [email protected]

Nekustamo īpašumu iznomāšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Mačtams

 • Gatis Landmanis, priekšsēdētāja vietnieks
 • Taiga Dadze
 • Alfrēds Paulāns
 • Ausma Zeidmane
 • Lita Rollande

Komisijas sekretāre – Ausma Zeidmane, tālr. 29115691; e-pasts: [email protected]

Vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Ginta Roderte

 • Ieva Kalenda
 • Lita Rollande
 • Ilona Stradiņa
 • Linda Gaigala
 • Guna Punkstiņa
 • Raitis Rudbahs

Komisijas sekretāre – Ieva Kelenda, tālr. 26645977; e-pasts: [email protected]

Medību koordinācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Mārcis Laksbergs

 • Guntis Millers, komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 • Lauris Ķemlers
 • Andris Grāmatiņš
 • Arta Kantiņa
 • Agris Āboliņš

Komisijas sekretāre – Ivita Meinarde, tālr. 22029846; e-pasts: [email protected]

NOLIKUMS
PROTOKOLI

Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Mačtams

 • Gatis Landmanis, priekšsēdētāja vietnieks
 • Lita Rollande
 • Irita Āpse
 • Eva Štromberga
 • Taiga Dadze

Komisijas sekretāre – Taiga Dadze, tālr. 26499010, e-pasts: [email protected]

Ilgtermiņa ieguldījumu un krājumu  novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Aldis Āķis

 • Gatis Landmanis, priekšsēdētāja vietnieks
 • Līga Ostrovska
 • Alda Siliņa
 • Andris Šlangens
 • Normunds Māls

Komisijas sekretāre – Alda Siliņa, tālr. 28674645, e-pasts: [email protected]

Bērnu lietu sadarbības grupa

Komisijas priekšsēdētāja: Sandra Citoviča

 • Sandra Jurcika
 • Aina Klimoviča
 • Ina Barbāne
 • Airisa Tropiņa

Komisijas sekretāre – Airisa Tropiņa, tālr. 29295376; e-pasts: [email protected]

NOLIKUMS

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja: Tamāra Kuciņa

 • Irēna Ķude
 • Agita Lauska
 • Mārīte Gūthofa
  Komisijas sekretāre – Tamāra Kuciņa, tālr. 20234883; e-pasts: [email protected]
  NOLIKUMS

Deinstitucionalizācijas vadības darba grupa

Komisijas priekšsēdētājs: Guntis Mačtams

 • Ginta Roderte
 • Anda Vītola
 • Sandra Citoviča
 • Arvis Anderšmits

Ventspils valstspilsētas un Ventspils novada sadarbības teritorijas Civilās aizsardzības komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Jānis Vītoliņš

 • Aivars Mucenieks, priekšsēdētāja vietnieks
 • Artūrs Pupšis
 • Guntis Blumbergs
 • Aigo Gūtmanis
 • Aldis Ābele
 • Juris Krilovskis
 • Andris Vārpiņš
 • Ojārs Rudzītis
 • Ansis Zanders
 • Tadeušs Keziks
 • Edijs Ilziņš
 • Jānis Krūmiņš
 • Ivars Koloda
 • Uldis Frīdenbergs
 • Kristaps Kerve
 • Ivo Lemšs
 • Jeļena Mundeciema
 • Jānis Lakševics
 • Kaspars Fišmeisters