PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA PARĀDU

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
BRĪDINĀJUMI (PDF)

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Ventspils novada pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu
Kontaktinformācija – Ventspils novada pašvaldības Nodokļu nodaļa, Ostas ielā 23, Ventspilī, tālr. 63629455.

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu
LĒMUMI (PDF)

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.1 panta trešo daļu darām zināmu, ka Ventspils novada pašvaldība ir izdevusi sekojošu dokumentu
Kontaktinformācija – Ventspils novada pašvaldības Nodokļu nodaļa, Ostas ielā 23, Ventspilī, tālr. 63629455.