IZZIŅA PAR VIDĒJO UZTURA APMĒRU VENTSPILS NOVADĀ

Pakalpojuma funkcija/uzdevums

Izziņu par viena iedzīvotāja mēneša vidējo uztura vērtības apmēru izsniedz pēc pieprasījuma personai iesniegšanai zemesgrāmatā (noslēgtā uztura līguma reģistrēšanai).

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas personas.

Atgādinājums saņēmējam

Lai saņemtu pakalpojumu, lūgums vērsties ar iesniegumu Ventspils novada Sociālajā dienestā.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

  • Ministru kabineta noteikumi 27.10.2009. Nr.1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā”;
  • Ventspils novada domes lēmums 29.09.2011. Nr.47, 11§.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  • Iesniegums.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Ventspils novada Sociālais dienests trīs darba dienu laikā pēc pašvaldības nodevas samaksāšanas izsniedz izziņu.

Administratīvais process

Ir. Ventspils novada Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ventspils novada domes Administratīvo aktu strīdu komisijā. (Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601).

Ventspils novada domes Administratīvo aktu  strīdu komisijas lēmumu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā Administratīvā tiesā.

Pakalpojuma kanāli

Klātiene

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Lai saņemtu izziņu, ir jāsamaksā pašvaldības nodeva 1.42 eiro.

Nepieciešamās veidlapas

  • Iesniegums

Pakalpojuma sniedzēja juridiskā adrese

Ventspils novada Sociālais dienests, Lielā iela 2A, Piltene, Ventspils novads, LV-3620.

Kontaktinformācija un pieņemšanas laiki

Kontaktinformāciju skatīt šeit