VENTSPILS NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO KOPIJU IZGATAVOŠANA

Pakalpojuma īss apraksts

Maksas kopēšanas pakalpojums

Pakalpojuma saņēmējs

 • Fiziska persona
 • juridiska persona

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Nav

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

 • 29.06. 2010. Ventspils novada domes saistošie noteikumi Nr.19 „Par Ventspils novada pašvaldības nodevām”.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

1 darba diena

Pakalpojuma termiņa apraksts

Nepieciešamos materiālus pakalpojuma saņēmējs saņem uzreiz pēc to izdrukas vai nokopēšanas.

Administratīvais process

Nav

Pakalpojuma kanāli

 • Klātiene – Ventspils novada pašvaldības administrācijas Kanceleja

Maksājums veicams:

 •  klātienē– Ventspils novada pašvaldības Kancelejā;
 •  ar pārskaitījumu, konta Nr.: LV43HABA0551025783880

Maksājuma atvieglojumi

No samaksas atbrīvotas:

 • valsts pārvaldes institūcijas;
 • 1. un 2.grupas invalīdi;
 • trūcīgie novada pašvaldības iedzīvotāji;
 • daudzbērnu ģimenes ar trīs un vairāk nepilngadīgiem bērniem;
 • politiski represētas personas.

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

 • Pirmdienās 08.00 – 18.00
 • Otrdienās 08.00 – 17.00
 • Trešdienās 08.00 – 17.00
 • Ceturtdienās 08.00 – 17.00
 • Piektdienās 08.00 – 16.00
pusdienas pārtraukums 12.00 – 13.00. Sestdiena, svētdiena – brīvdiena.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601

Kontaktinformācija jautājumos par šo pakalpojumu

Kontaktinformāciju skatīt šeit