PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA IZGLĪTĪBA

Profesionālās ievirzes izglītības programma

  • Vieglatlētika, kods 30V 81300
  • Vieglatlētika, kods 20V 8130

Pakalpojuma sniedzējs

Ventspils novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Pakalpojuma saņēmējs

Bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadu vecumam

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Iesniedzamie dokumenti:

  • Vecāku iesniegums (iesnieguma veidlapu audzēkņu vecāki var saņemt sporta skolā);
  • Dzimšanas apliecība vai pases kopija;
  • Medicīniska izziņa par audzēkņa veselības stāvokli.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta saraksta

Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli

  • Tālr. 63629462,
  • e-pasts: [email protected]