NOVADA PAŠVALDĪBAS PEDAGOĢISKI MEDICĪNISKĀ KOMISIJA

Pakalpojuma īss apraksts

Sniegt atzinumu par atbilstošāko pirmsskolas izglītības, speciālās pamatizglītības   programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, mācīšanās   traucējumiem no 1.-4.klasei, kā arī par ilgstoši slimojošiem izglītojamiem   izglītošanās nepieciešamību no 1.-12.klasei Ventspils novadā deklarētajiem   izglītojamiem.

Pakalpojuma saņēmējs

Ventspils novadā deklarētie izglītojamie.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Ventspils novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskajai komisijai adresēts

  • Vecāku iesniegums (1.pielikums)
  • Izglītības iestādes informācija par izglītojamo (2.pielikums)
  • Izglītojamā pārbaudes karte (3.pielikums)

Par mācību organizēšanu mājās:

  • – ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli,
  • – skolas iesniegums.

Normatīvie akti, kas reglamentē   pakalpojuma sniegšanu

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamo  veidlapu paraugi

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Nav

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

3 dienu laikā pēc komisijas novērtējuma

Pakalpojuma pieprasīšana

Klātiene – dokumentus iesniedz Ventspils novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādes vadībai, kuru audzēknis apmeklē.

Pakalpojuma sniedzēja adrese

Ventspils novada Izglītības pārvalde, Kuldīgas iela 3, Ventspils, LV-3601

Pakalpojuma sniedzēja darba laiki

Darbadienās no 8.00–16.00

Kontaktinformācija

Ventspils novada Izglītības pārvalde,
tālr. 20234883,
e-pasts: t[email protected]