BŪVVALDE

BIS – Būvniecības informācijas sistēma

BIS – informācijas aprite

BIS – būvniekiem

BIS – projektētājiem

BIS – tehnisko noteikumu izdevējiem

Dokumentu iesniegšana notiek elektroniski, reģistrējoties būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/ un aizpildot sistēmas prasītos laukus. Atbilstoši Būvniecības likuma 12. un 14.panta prasībām, kopš 2020. gada 1. janvāra Būvvalde dokumentus papīra formātā vairs nepieņem un neizsniedz. Viss būvniecības process norisinās būvniecības informācijas sistēmā.