PASĀKUMU PLĀNS

Janvāris

15.01. KN/TN vadītāju seminārs (Ziras)
31.01. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)

Februāris

2.02. “Dziesmu putenis” vokālo ansambļu sadziedāšanās (Tārgale)
15.-17.02. Masku festivāls (Tārgale, Puze, Pope, Jūrkalne)
16.02. Valentīndienas sadancis (Ance)
19.02. KN/TN vadītāju seminārs (Ventspils)
23.02. Kurzemes reģionālā amatierteātru skate “Gada izrāde”, piedalās Popes, Zlēku AT (Ventspils)
28.02. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)

Marts

3.03. Vokālo ansambļu skate (Tārgale)
9.03. Ventspils novada un pilsētas koru skate (Ventspils)
17.03. Kurzemes vokālo ansambļu konkurss Laucienes KN (Talsi)
19.03. KN/TN vadītāju seminārs (Ance)
23.03. Sudrabotās melodijas – senioru pasākums (Puze)
28.03. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)
30.-31.03. Pūtēju orķestru konkurss (Sigulda)

Aprīlis

13.-14.04. Amatierteātru skate (Piltene)
21.04. Lieldienu lustes (Jūrkalne)
16.04. KN/TN vadītāju seminārs (Usma)
25.04. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)
28.04. Bērnu amatierteātru skate “Teātra runča svētki” (Zlēkas)

Maijs

1.05. Ventspils novada un pilsētas Deju kolektīvu skate (Ventspils)
4.05. Baltā galdauta svētki pagastos Latvijas-100 (Visos pagastos)
12.05. Bērnu un ģimeņu svētki (Piltene)
14.05. KN/TN vadītāju seminārs (Piltene)
18.05. Muzeju nakts – Tālavas taurētājs (Vārve, Piltene, Jūrkalne)
19.05. Tūrisma sezonas atklāšana (Jūrkalne)
30.05. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)

Jūnijs

1.06. Deju festivāls Ventiņu tūre 4 (Piltene)
1.06. Kūku balle (Pope)
2.06. Novada Bērnu svētki (Vārve)
8.06. Tieva, gara tēva josta (Usma)
20.06. KN/TN vadītāju talka (Jūrkalne)
21.06. Novada Saulgriežu svētki (Jūrkalne)

Jūlijs

6.07. Ziru pagasta svētki (Ziras)
7.07. Senioru sporta spēles (Vārve)
12.07 Novada sporta spēles (Usma)
13.07. Ugāles pagasta svētki (Ugāle)
13.07. Velo brauciens “Sudraba spieķis” (Zlēkas)
19.-21.07. Latvijas amatierteātru salidojums (Alūksne)
20.07. Piltenes pilsētas svētki (Piltene)
20.07. Deju kolektīvu sadancis (Usma)
27.07. Užavas pagasta svētki (Užava)
27.07. Ances pagasta svētki (Ance)
24.-28.07. Tārgales pagasta svētku nedēļa (Tārgale)

Augusts

3.08. Morica svētki (Usma)
3.08. Mazo amatierteātru festivāls (Rīgas Brīvdabas muzejs)
9.08. Ukraiņu diena (Ugāle)
10.08. Zāļdienas – “Maģiem suitiem” 60 (Jūrkalne)
10.08. Popes pagasta svētki (Pope)
10.08. Dīķa svētki (Zlēkas)
17.08. Puzes pagasta svētki (Puze)
17.08. Vārves pagasta svētki (Vārve)
24.08. Piltenes skrējiens (Piltene)
24.08. Ugunskuru nakts (Vārve, Tārgale, Užava, Jūrkalne)
28.08. Atvērto kafejnīcu diena suitos (Jūrkalne)

Septembris

1.09. Ventspils novada Pagastu diena
14.09. Ziru TN jubileja (Ziras)
17.09. KN/TN vadītāju seminārs (Ventspils)
21.09. Rudens svētki (Jūrkalne)
26.09. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)
28.09. Ķirbju festivāls (Pope)
28.09. Piejūras folkloras kopu festivāls Līvu zvejnieku sētā (Tārgale)

Oktobris

4.10. Kultūras un tautas namu nakts (Visos KN/TN)
5.10. Senioru dienas pasākums (Piltene)
11.10. A. Vānes piemiņas pasākums (Tārgale)
15.10. KN/TN vadītāju seminārs (Pope)
19.10. Ances amatierteātra 5 gadu jubileja (Ance)
31.10. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)

Novembris

12.11. KN/TN vadītāju seminārs (Tārgale)
18.11. Novada Latvijas gadadienai veltīts pasākums
28.11. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)
30.11. “Bez maskām” novada amatierteātru saiets (Piltene)

Decembris

17.12. Novada kultūras darbinieku tikšanās gada nogalē “Brīdi pirms…” (Piltene)
19.12. Bibliotekāru seminārs (Ventspils)