PASĀKUMU PLĀNS

Pasākumu plāns tiks aktualizēts pēc COVID-19 ierobežojumu atcelšanas.