PASĀKUMU PLĀNS

Janvāris
18.01. VPDK “Vāruve”5 gadu jubileja (Ventspils tehnikums)
25.01. Retro diskotēka (Ugāle)

Februāris

14.02. Karaoke nakts (Ziras)
22.02. Valentīndienas sadancis (Ance)
22.02. “Dziesmu putenis”, vokālo ansambļu sadziedāšanās (Tārgale)
22.02. Speķa diena (Ugāle)

Marts

6.03. Vokālo ansambļu skate (Užava)
21.03. “Sudrabotās melodijas”, senioru pasākums (Puze)
Pūtēju orķestru konkurss
22.03. Putnu modināšana Liepenē (Tārgale)

Aprīlis

18.04. Ventspils novada un pilsētas koru skate (Ventspils)
19.04. Ventspils novada un pilsētas deju kolektīvu skate (Ventspils)
24., 25.04. Amatierteātru skate (Zlēkas)

Maijs

2.05. “Vējturu nama” atklāšana (Jūrkalne)
4.05. Baltā galdauta svētki pagastos (visi pagasti)
16.05. Muzeju nakts (Vārve, Piltene, Jūrkalne)
16.05. Kūku festivāls (Pope)
16.05. Sadziedāšanā svētki “Visi putni sabraukuši” (Užava)
16., 17.05. Tūrisma sezonas atklāšana (Jūrkalne)
17.05. Bērnu amatierteātru skate “Teātra runča svētki” (Zlēkas)
23.05. Pavasara gadatirgus (Ventava)
24. 05. Bērnu un ģimeņu svētki (Piltene)
30.05. Vasarsvētku lielkoncerts (Pope) 

Jūnijs

6.06. Starptautiskais Burdona festivāls (Jūrkalne)
6.06. VPDK Usma 5 gadu jubilejas pasākums (Usma)
20.06. Kurzemes deju kolektīvu koncerts (Kuldīga)
21.06. Novada Saulgriežu svētki (Jūrkalne)
23.06. Brīvdabas Līgo izrāde (Usma)
27.06. Pagasta svētki (Ugāle)
27.06. Kurzemes Dziesmu svētki (Dobele)

Jūlijs

4.07. Latvijas čempionāts 10 000m skrējienā (Piltene)
5.07. Senioru sporta spēles (Vārve)
11.07. Velo brauciens “Sudraba spieķis” (Zlēkas)
11.07. Zvejnieku svētki (Usma)
1
8.07. Piltenes pilsētas svētki – 725 gadi (Piltene)
25.07. Pagasta svētki (Užava)
25.07. Pagasta svētki (Ance)
25.07. Pagasta svētki (Tārgale)
25.07. Pagasta svētki (Ziras)

Augusts

1.08. Morica svētki (Usma)
7.08. Ukraiņu diena (Ugāle)
8.08. Dīķa svētki (Zlēkas)
8.08. Pagasta svētki (Pope)
15., 16.08. Zāļdienas (Jūrkalne)
15.08. Pagasta svētki (Puze)
15.08. Pagasta svētki (Vārve)
22.08. Piltenes skrējiens (Piltene)
22.08. Atvērto kafejnīcu diena suitos (Jūrkalne)
29.08. Senās ugunskuru nakts (Vārve, Tārgale)

Septembris

6.09. Ventspils novada Pagastu diena (Ventspils)
19.09. Rudens svētki “Ābolu balle “(Jūrkalne)
26.09. Miķeļdienas gadatirgus (Ugāle)
26.09. Ķirbju festivāls (Pope)
29.09. Piejūras folkloras kopu festivāls (Līvu sēta, Tārgale)

Oktobris

3.10. Senioru dienas pasākums (Tārgale)
9.10. A.Vānes piemiņas pasākums (Tārgale, Doku kapi)
10.10. Amatierteātra “Vāruve” 10 gadu jubileja (Zūru pamatskola)
31.10. Zlēku amatierteātra 90 gadu jubileja (Zlēkas)

Novembris

11.11. Lāčplēša dienas lāpu gājiens (Puze)
18.11. Novada Latvijas gadadienai veltīts pasākums
28.11. “Bez maskām”, novada amatierteātru saiets (Zlēkas)

Decembris

15.12. Ventspils novada kultūras darbinieku tikšanās gada nogalē “Brīdi pirms…” (Piltene)
31.12. Jaungada balle (Piltene, Zlēkas, Užava, Tārgale, Pope, Ziras)