PASĀKUMU PLĀNS

Jūnijs

21.06. Muzikāli izklaidējošs uzvedums (Usma)
27.06. Pagasta svētki (Ugāle)

Jūlijs

11.07. Velo brauciens “Sudraba spieķis” (Zlēkas)
18.07. Piltenes pilsētas svētki – 725 gadi (Piltene)
25.07. Pagasta svētki (Užava)
25.07. Pagasta svētki (Ance)
25.07. Pagasta svētki (Tārgale)

Augusts

1.08. Morica svētki (Usma)
8.08. Dīķa svētki (Zlēkas)
7., 8.08. Pagasta svētki (Pope)
8
.08. Pagasta svētki (Ziras)
11.-15.08. Pagasta svētki (Vārve)
15.08. Zāļdienas (Jūrkalne)
15.08. Pagasta svētki (Puze)
29.08. Senās ugunskuru nakts (Tārgale)

Septembris

19.09. Rudens svētki “Ābolu balle” (Jūrkalne)
20.09. Rudenāji “Čīkstelē” (Tārgale)
26.09. Ķirbju ballīte (Pope)
27.09. Miķeļdienas gadatirgus (Ugāle)

Oktobris

Novembris

Pasākumi var tikt atcelti, atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī.

11.11. Lāčplēša dienas lāpu gājiens (Puze)
18.11. Novada Latvijas gadadienai veltīts pasākums

28.11. “Bez maskām”, novada amatierteātru saiets (Zlēkas)

Decembris

15.12. Ventspils novada kultūras darbinieku tikšanās gada nogalē “Brīdi pirms…” (Piltene)
31.12. Jaungada balle (Piltene, Zlēkas, Užava, Tārgale, Pope, Ziras)