PASĀKUMU PLĀNS

KULTŪRAS ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2021-2026. GADAM RĪCĪBAS PLĀNS

Pasākumi 2022. gada janvāris
Visi pasākumi notiek pēc valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem drošības noteikumiem “zaļajā režīmā”.
18. janvārī KN/TN vadītāju seminārs Jūrkalnē.

Usmas TN
Barikāžu aizstāvju atceres vakars.
29. janvārī plkst. 16 Usmas amatierteātra “Suflē” pirmizrāde, Ināras Šteinbergas luga “Kompanjones”.Jūrkalnes TN
15. janvārī atjaunotā tautas nama 10 gadu jubilejas pasākums.
31. janvārī plkst. 13 ikmēneša senioru tikšanās.Zlēku KN
22. janvārī plkst. 16 literāri muzikālais skapis. Līgas Ķemleres radošā daiļrade laiku lokos.

Užavas TN
7. janvārī plkst. 16 izzinoša tematiska pēcpusdiena “Zvaigznes un sveces”. Uzzināsiet par sveču krāsu nozīmi, varēsiet apgūt sveču marmorēšanas prasmi. Ieklausīsimies zvaigznes dienas ticējumos.

Vārve
20. janvārī pie Zūru muzeja ratnīcas. Barikāžu atceres ugunskurs.

Ances KN
24.–31. janvārī interešu grupas “Ances gleznotāji” un “Vecmāmiņu klubiņš” formēšana, satikšanās.

Piltenes KN
16. janvārī Sniega svētki.
29. janvārī teātra izrāde.

Ugāles TN
20. janvārī plkst. 18 barikāžu atceres pasākums.

Ziru TN
7. janvārī Ziru amatierteātra pirmizrāde atcelta

Popes KN
30. janvārī Zvaigžņu dienas pasākums.

Puzes KN
20. janvārī plkst. 18 “Ozolu” mājās Barikāžu atceres ugunskurs. Pasākumā piedalās Puzes pagasta barikāžu dalībnieki un mazpulcēni.

 

Aktuālā informācija – Notikumu kalendārā