KULTŪRAS UN TAUTAS NAMI

Ances kultūras nams

Vadītāja Rudīte Krauze
Papildus informāciju skatīt šeit.


Jūrkalnes tautas nams

Vadītāja Kristīne Skrulle
Papildus informāciju skatīt šeit.


Piltenes kultūras nams

Vadītāja Ārija Vīksne
Papildus informāciju skatīt šeit.


Popes kultūras nams

Vadītāja: Indra Grosbārde
Papildus informāciju skatīt šeit.


Puzes kultūras nams

Vadītāja: Iveta Pete
Papildus informāciju skatīt šeit.


Tārgales pagasts

Kultūras darba organizatore 
Papildus informāciju skatīt šeit.


Vārves pagasts

Kultūras darba organizatore Inga Berga
Papildus informāciju skatīt šeit.


Ugāles tautas nams “Gaisma”

Vadītāja: Evika Liepājniece
Papildus informāciju skatīt šeit.


Usmas tautas nams “Usma”

Vadītāja: Elana Jurgena
Papildus informāciju skatīt šeit.


Užavas tautas nams “Tautas dārzs”

Vadītāja Gita Vilgute
Papildus informāciju skatīt šeit.


Ziru tautas nams

Vadītāja Baiba Grīniņa
Papildus informāciju skatīt šeit.


Zlēku kultūras nams

Vadītāja: Kristīne Kauliņa
Papildus informāciju skatīt šeit.