AMATIERKOLEKTĪVI

Ances kultūras nams

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Ance”
Vadītāja Elita Kuģeniece

Senioru deju kolektīvs
Vadītāja Elita Kuģeniece

Amatierteātris
Vadītāja Vita Auziņa

Bērnu amatierteātris
Vadītāja Vita Auziņa

Jūrkalnes tautas nams

Etnogrāfiskais ansamblis “Maģie suiti”
Vadītāja Ilga Leimane

Bērnu un jauniešu teātris “Jampadracis”
Vadītāja Kristīne Skrulle

Ugāles tautas nams “Gaisma”

Jauktais koris “Eglaine”
Vadītāja Zane Petriņa

Pūtēju orķestris “Ugāle”
Vadītāji Jānis Smilga un Laura Mačtama

Amatierteātris “Ugāles Drāma”
Režisore  Iveta Pete

Līnijdeju kolektīvs “Margrietiņas”
Vadītāja Zenta Ķeizare

Folkloras kopa “Urdava”
Vadītāja Arita Grīnberga

Bērnu deju kolektīvs
Vadītāja Zanda Blumfelde

Piltenes kultūras nams

Sieviešu vokālais ansamblis “Rūta”
Vadītāja Nelda Matisova

Jauktais jauniešu vokālais ansamblis “Zumm”
Vadītāja Nelda Matisova

Folkloras kopa “Pill tīn”
Vadītāja Nelda Matisova

Popes kultūras nams

Amatierteātris “Pavasars”
Vadītāja Ineta Kalniņa

Folkloras kopa “Pūnika”
Vadītāja Ligita Lukševica

Puzes kultūras nams

Folkloras kopa “Sītava”
Vadītāja Lienīte Čače

Sieviešu vokālais ansamblis “Mežaroze”
Vadītāja Lienīte Čače

Vokālais trio “Pa īstam”
Vadītāja Lienīte Čače

Amatierteātris “Un tā tāļāk”
Vadītāja Iveta Pete

Tārgales pagasts

Līvu folkloras kopa “Kāndla”
Vadītāja Ilga Porniece

Bērnu līvu folkloras kopa “Piški kāndla”
Vadītāja Ilga Porniece

Sieviešu vokālais ansamblis “Ziedu laiks”
Vadītāja Margita Kronberga

Vokālais ansamblis “Dzimtais krasts”
Vadītāja Margita Kronberga

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Tārgale”
Vadītāja Agnese Sarma

Bērnu deju kolektīvs
Vadītāja Daiga Kņaza

Amatierteātris “Tango”
Vadītāja Rita Grieze

Užavas tautas nams

Sieviešu vokālais ansamblis “Saiva”
Vadītāja: Ilze Geste

Amatierteātris
Vadītāja Linda Sāmīte

Ziru tautas nams

Amatierteātris
Vadītāja Anita Pāvelsone

Vokālais ansamblis
Vadītājs Ansis Zanders

Usmas tautas nams

Amatierteātris “Suflē”
Vadītāja Sigita Dermaka

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Usma”
Vadītāja Agnese Sarma

Vārves pagasts

Amatierteātris “Vārava”
Režisore Inga Berga

Bērnu deju kolektīvs “Vāruvīte”
Vadītāja Zane Kalniņa

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Vāruve”
Vadītāja Zane Kalniņa

Bērnu amatierteātris
Vadītāja Viktorija Rebuka

Sieviešu vokālais ansamblis
Vadītāja Katrīna Bindere-Čodere

Zlēku kultūras nams

Amatierteātris
 Režisore Kristīne Kauliņa

Bērnu amatierteātris
Režisore Kristīne Kauliņa

Bērnu deju kolektīvs
Vadītāja Līga Brūvere