Pasniegtas balvas “Kultūras laiks”

2018-12-20, 00.53

Pasākumā “Brīdi pirms…” Piltenes kultūras namā pasniegtas Ventspils novada pašvaldības Kultūras nodaļas balvas “Kultūras laiks” – uzņēmumā “LK Darbnīca” darināti koka pulksteņi.

Šoreiz balvas saņēma Ugāles Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Ilze Babra, Užavas bibliotēkas vadītāja Dagnija Latiša un Užavas tautas nama vadītāja Gita Vilgute. Viņas visas ir aizrautīgas un enerģiskas, strādājot neskaita stundas, bet domā par to, lai pasākumi un mācību stundas izdotos interesantas un saturīgas, lai cilvēkiem būtu prieks apmeklēt kultūras un izglītības iestādes.

Pasākumā tika sveikti arī amatiermākslas kolektīvu vadītāji, kuri savus dziedātājus, dejotājus vai pūtēju orķestra dalībniekus aizveda uz Dziesmusvētkiem. Viņi saņēma Nacionālā kultūras centra un Valsts prezidenta pateicību.

Izskanēja dziesminieces Antas Eņģeles muzikālais sveiciens, klātesošos uzrunāja Mūzikas un mākslas festivāla “Bildes” vadītāja Tija Auziņa.