SPORTA ORGANIZATORU KONTAKTI

Novads
Jolanta Ziemele
M. tālrunis: 22046833
Ugāle
Agnis Rozentāls
M. tālrunis: 28733363
Piltenes pilsēta
Roberts Bernšteins
M. tālrunis: 20038056
Vārve
Aivars Čaklis
M. tālrunis: 29613164
Pope
Sandris Jankevičus
M. tālrunis: 27405136
Tārgale
Agris Paipals
M. tālrunis: 26533720
Puze
Arvis Anderšmits
M. tālrunis: 29344059
Puze
Sandris Šteinbergs
M. tālrunis: 29159793
Zlēkas
Zita Cīrule
M. tālrunis: 26143152
Užava
Uldis Ķemers
M. tālrunis: 29124771