JAUNATNE

Šobrīd lappuse ir sagatavošanā.

Jaunatnes lietu speciāliste
Sibilla Veģe,
tālr. 25950734,
e-pasts: [email protected]

JAUNATNES JOMAS POLITIKAS PLĀNS