PASĀKUMU PLĀNS

Mācību priekšmetu Metodisko apvienību plānotie pasākumi 2018./19. m.g. Skatīt .pdf

Izglītības pārvaldes un mācību priekšmetu MA organizētie pasākumi. 05.2019. Skatīt . pdf

Interešu izglītības programmas novada skolās. 2018./19. m.g. Skatīt .pdf

Mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks. 2018./19. m.g. Skatīt .pdf

Novada MA organizētās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi. 2018./19. m.g. Skatīt .pdf

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes. 2018./19. m.g. Skatīt .pdf

Par mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku (MK Nr. 777). 11.12.2018

Noteikumi par valsts pārbaudījumu darbu norises laiku (MK Nr. 183). 10.09.2019.

2019./2020.m. g. pārbaudījumu grafiks

Nolikumi

VALODU PAVĒLNIEKS 3-4. klase
MĀJTURĪBAS UN TEHNOLOĢIJU OLIMPIĀDE
BALSIS 2019
KORU KONKURSS
SKATUVES RUNAS KONKURSS
LAKSTĪGALA 2019
VIII MŪZIKAS OLIMPIĀDE 2019
VIZUĀLĀS MĀKSLAS OLIMPIĀDE “VENTSPILS NOVADA TEIKAS”
KONKURSS “ERUDĪTS FIZIKĀ UN ĶĪMIJĀ” (8.-9. klase)
MĀJTURĪBAS/MĀJSAIMNIECĪBAS UN TEHNOLOĢIJU OLIMPIĀDE (KOKA UN METĀLA TEHNOLOĢIJAS) (6.-9. klase)
ANGĻU VALODAS OLIMPIĀDE (6-8. KLASE)
ĢEOGRĀFIJAS OLIMPIĀDE (7. klase) 
KONKURSS “GUDRINIEKS 2019” (2-4. klase)