PASĀKUMU PLĀNS

Mācību priekšmetu Metodisko apvienību plānotie pasākumi 2019./20. m.g.

Izglītības pārvaldes un mācību priekšmetu MA organizētie pasākumi 2020. g. janvāris

Interešu izglītības programmas novada skolās. 2019./20. m.g.

Interešu pulciņi pa grupām 2019./20. m.g.

Mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks. 2019./20. m.g.

Novada MA organizētās mācību priekšmetu olimpiādes un konkursi. 2019./20. m.g.

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes. 2019./20. m.g.

Par mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku (MK Nr. 777). 11.12.2018

Noteikumi par valsts pārbaudījumu darbu norises laiku (MK Nr. 183). 10.09.2019.

2019./2020.m. g. pārbaudījumu grafiks

Nolikumi

5. klašu skolēnu angļu valodas neklātienes konkurss “Valoda ir mana bagātība” (13.01.-27.01.)
5.-6., 7.-8., 9. klašu mājturības un tehnoloģiju olimpiāde /tekstils/ (24.02.)
6-9. klašu skolēnu angļu valodas (svešvalodas) olimpiāde (13.03.)
3.-4. klašu skolēnu angļu valodas konkurss “Valodu pavēlnieks” (02.04.)
1.-3., 4.-6., 7.-9., 10.-12. klašu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-izstāde “RADI ROTĀJOT” (02.03.-24.04.)
1.-4., 5.-9. klašu koru skate (13.03.)
Bērnu mākslas svētki “Raibie raksti” (02.03.)
Skolēnu skatuves runas konkurss (28.02.-12.03.)
1.-4., 5.-9., 10.-12. klašu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2020” (20.02-04.03.)
6.-7.; 8.-9. klašu mājturības/mājsaimniecības un tehnoloģiju olimpiāde (koka un metāla tehnoloģijās)(24.02)
5.-12. klašu mūzikas olimpiāde (16.03)