METODISKO APVIENĪBU VADĪTĀJI

Latviešu val., literatūra
Māra Plūksna
Ugāles v-sk., tālr. 26330470
[email protected]


Angļu valoda
Dzintra Hartmane
Ugāles v-sk., tālr. 26277405,
[email protected]


Krievu valoda
Irina Stuklova
Tārgales p-sk., tālr. 29344718,
[email protected]


Sākumskola
Inguna Bloka
Zūru p-sk., tālr. 26317335,
[email protected]


Ģeogrāfija
Dace Vesele
Ugāles v-sk., tālr. 26103801,
[email protected]


Fizika
Uldis Ķemers
Užavas p-sk., tālr. 29124771,
[email protected]


Matemātika
Guntis Mačtams
Ugāles v-sk., tālr. 29521719,
[email protected]


Sociālās zinības
Anita Krūmiņa
Popes psk., tālr. 26825367,
[email protected]


Vēsture
Anita Krūmiņa
Popes p-sk., tālr. 26825367,
[email protected]


Mūzika
Lienīte Čače
Puzes p-sk., tālr. 26382034,
[email protected]


Informātika
Iveta Mātere
Zūru p-sk., tālr. 26106170,
[email protected]


Bioloģija
Irēna Lakše
Ugāles v-sk., tālr. 26320382,
[email protected]


Mājturība (zēni)
Uldis Ķemers
Užavas p-sk., tālr. 29124771,
[email protected]


Mājturība (meitenes)
Larisa Zariņa
Ugāles v-sk., 26115064,
[email protected]


Vizuālā māksla
Revita Sproģe-Golubeva
Tārgales p-sk., tālr. 29269179,
[email protected]


Sports
Aivars Čaklis
Zūru p-sk., tālr. 29613164,
[email protected]


Ķīmija
Aija Žogla
Ugāles v-sk., tālr. 29382314,
[email protected]


Direktori
Nellija Sileviča
Puzes p-sk., tālr. 29458014,
[email protected]


Tautas deju kolektīvu virsvadītāja
Elita Kuģeniece
Ances p-sk., tālr. 29374122
[email protected]