MĀCĪBU JOMU KONSULTANTI

Pirmsskolas un sākumskolas

Inguna Bloka
Zūru pamatskola, sākumskolas skolotāja
ing[email protected]


Sociālā un pilsoniskā joma

Anita Krūmiņa
Popes pamatskola, vēstures un sociālo zinību skolotāja
[email protected]


Valodas

Dzintra Hartmane
Ugāles vidusskola, angļu val. skolotāja
[email protected]

Māra Plūksna
Ugāles vidusskola, latviešu val. skolotāja
[email protected]


Tehnoloģijas

Uldis Ķemers
Užavas pamatskola, fizikas, mājturības/tehnoloģiju skolotājs
[email protected]

Larisa Zariņa
Ugāles vidusskola, mājturības/tehnoloģiju skolotāja
[email protected]


Veselība un fiziskās aktivitātes

Aivars Čaklis
Zūru pamatskola, sporta skolotājs
[email protected]


Kultūras izpratne un pašizpausmes mākslā

Revita Sproģe-Golubeva
Tārgales pamatskola,vizuālās mākslas skolotāja
[email protected]

Lienīte Čače
Puzes pamatskola, mūzikas skolotāja
[email protected]


Matemātika

Guntis Mačtams
Ugāles vidusskola, matemātikas skolotājs
[email protected]


Dabaszinātnes

Dace Vesele
Ugāles vidusskola, ģeogrāfijas, bioloģijas skolotāja
[email protected]