VISPĀRĒJĀ IZGLĪTĪBA

Ugāles vidusskola

Direktore Dana Šimpermane
Papildus informāciju skatīt šeit.


Piltenes pamatskolaPiltenes_skola

Direktore – Edīte Dzirniece
Papildus informāciju skatīt šeit.


Ances pamatskolaAnces_skola

Direktore – Elita Kuģeniece
Papildus informāciju skatīt šeit.


Popes pamatskolaPopes_skola

Direktore – Daiga Silarāja
Papildus informāciju skatīt šeit.


Puzes pamatskolaPuzes-skola

Direktore – Nellija Sileviča
Papildus informāciju skatīt šeit.


Tārgales pamatskola

Direktore – Ilze Judzika
Papildus informāciju skatīt šeit.


Užavas pamatskola

Direktore – Guntra Magonīte
Papildus informāciju skatīt šeit.


Zūru pamatskolaZuru_skola

Direktore – Santa Broša
Papildus informāciju skatīt šeit.