SPECIĀLĀ IZGLĪTĪBA

Annahites pamatskola

Direktore – Lienīte Alsberga
Papildus informāciju skatīt šeit.