KULTŪRIZGLĪTĪBA

Piltenes Mūzikas skola

Direktore – Antra Šķēle
Papildus informāciju skatīt šeit.

 

Ugāles Mūzikas un mākslas skola

Direktore – Rasma Petmane
Papildus informāciju skatīt šeit.