IZGLĪTĪBA

Ventspils novada pašvaldības Izglītības pārvalde ir Ventspils novada domes izveidota struktūrvienība, kas īsteno pašvaldības kompetencē esošās izglītības funkcijas.
Mērķis: sekmēt Ventspils novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības pakalpojumu daudzveidības nodrošināšanu.

KONTAKTI

NORMATĪVIE AKTI

PAKALPOJUMI

PROJEKTS “LATVIJAS SKOLAS SOMA”


Uzdevumi:

  • Pilnveidot pedagogu prasmi organizēt mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu;
  • Padziļināt skolēnu individuālo kompetenču ieguvi, tādējādi uzlabojot mācību sasniegumus;
  • Atbalstīt skolēnu iesaisti projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, veicinot kultūrmantojuma saglabāšanu un piederības sajūtas veidošanu savai ģimenei, skolai, novadam, valstij.