Iepirkumi

Jūrkalne. TN telpu atjaunošana

2017-01-18, 14.10
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu“Tautas nama telpu atjaunošana Jūrkalnes ciemā, Ventspils novadā projekta “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs” ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana, “Tautas nams”, Jūrkalnes ciemā, Ventspils novadā” ietvaros”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/6. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums  03.03.2017. SIA “AB Būvniecība”  …  Lasīt vairāk >

Vārve.Va-1,Va-8 celu pārbūve

2017-01-10, 12.55
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu  “Pašvaldības autoceļa Va-1 “Dārzniecības ceļš” km 0.000-1.200 un Va – 8 “Liezdes ceļš” km 0.000 – 0.840 pārbūve Vārves pagastā Ventspils novadā, projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ventspils novada Vārves pagastā” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2017/2. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena …  Lasīt vairāk >

Novads. Elektroenerģijas iegāde

2017-01-09, 14.14
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Elektroenerģijas iegāde“Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2017/1. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums  01.03.2017. SIA “GETON ENERGY” EUR 89861.43   Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231.Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora …  Lasīt vairāk >