Iepirkumi

Novads.Sociālo pakalpojumu iegāde

2017-02-13, 13.52
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Sociālo pakalpojumu (personu aprūpe mājās, palīdzība un uzraudzība) iegāde Ventspils novadā“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/4. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums    01.02.2017. Biedrība “Latviešu Samariešu apvienība” 25400.00EUR            Lasīt vairāk >

Novads. Dienas aprūpes centrs

2017-02-02, 13.18
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. panta sešpadsmitās daļas noteiktajā kārtībā Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Dienas aprūpes centra pakalpojums bērniem un jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem iegāde“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/3. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums    01.02.2017.      Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” 7500.00EUR       …  Lasīt vairāk >

Puze.Koridoru kosmētiskais remonts

2017-02-02, 12.39
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Kosmētiskā remonta veikšana objektos Puzes pamatskola un pirmskolas grupā “Skola”, Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/13. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums               Kontaktpersonas:  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne.TN laukuma labiekārtošana

2017-02-01, 13.38
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu“Tautas nama laukuma labiekārtošana Jūrkalnes ciemā, Ventspils novadā projekta “Latvijas zemūdens kultūrvēsturiskā mantojuma ekspozīcijas “Vētru muzejs” ierīkošana un apkārtnes labiekārtošana, “Tautas nams”, Jūrkalnes ciemā, Ventspils novadā” ietvaros”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/5. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums   Iepirkums pārtraukts!        …  Lasīt vairāk >

Ance. Būvprojekts,autoruzraudziba Ances muižas fasādei II

2017-01-30, 14.19
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Kvalitatīvas pieejamības nodrošināšana un kultūras mantojuma saglabāšana pašvaldības īpašumā “Ances muiža” Ances pagastā, Ventspils novadā” ietvaros” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/12 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums  23.02.2017. SIA “JOE”  EUR 9000.00         Kontaktpersonas: …  Lasīt vairāk >

Tārgale. P-skolas virtuves bloka kosmētiskais remonts

2017-01-27, 11.29
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Tārgales pamatskolas virtuves bloka kosmētiskais remonts Tārgales ciemā, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/11. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums                Kontaktpersonas:  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas …  Lasīt vairāk >

Puze.Skolas kosmētiskais remonts

2017-01-26, 14.08
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Kosmētiskā remonta veikšana objektos Puzes pamatskola un pirmskolas grupā “Skola”, Blāzmas ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/10. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums   Iepirkums pārtraukts!             Kontaktpersonas:  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Tārgale. PII telpu pārbūve un piebūves jaunbūve

2017-01-25, 14.05
 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Pirmskolas izglītības iestādes telpu pārbūve un piebūves jaunbūve Tārgales pamatskolas ēkā Tārgales ciemā, Ventspils novadā”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/7. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN)   Iepirkums pārtraukts bez rezultāta!     Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212 …  Lasīt vairāk >

Ugāle. PII Lācītis kosmētiskais remonts

2017-01-25, 12.51
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Kosmētiskā remonta veikšana PII “Lācītis” Ugāles pagastā, Ventspils novadā“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/9. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums                 Kontaktpersonas:  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Mārtiņš Birzenbergs …  Lasīt vairāk >

Pope. PII Zemenīte kosmētiskais remonts

2017-01-24, 14.23
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Kosmētiskā remonta veikšana PII “Zemenīte” Popes ciemā, Popes pagastā,Ventspils novadā”.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/8. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums               Kontaktpersonas:  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists …  Lasīt vairāk >