Iepirkumi

Ugāle. Piltene. Ēdināšanas pakalpojumi

2017-07-12, 08.45
Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. panta pirmo daļu“Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ugāles vidusskolā, Piltenes vidusskolā un Piltenes pirmskolas izglītības iestādē “Taurenītis”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2017/51 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums  21.08.2017. SIA “AUDORA”  SIA “OSKO” 220 752,00 EUR    203 427,84 EUR   Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 20010652, 63629492. …  Lasīt vairāk >

Pope. Autoceļa pārbūve un apgaismojums

2017-07-07, 09.20
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstībaVentspils novada Popes pagastā, autoceļa Po-40 Meždārzi pārbūve un apgaismojuma izbūve, Po-23 Kalnmeža ceļš apgaismojuma izbūve” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/52. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums  10.08.2017. SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”     EUR 98 075,48   …  Lasīt vairāk >

Novads. Grants ceļu pārbūve Puzes, Tārgales, Užavas, Vārves un Ziru pagastā

2017-07-06, 13.47
   Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Pašvaldības autoceļu posmu pārbūve Puzes, Tārgales, Užavas, Vārves un Ziru pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/49. Līgums noslēgts Būvkomersanta nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums 20.10.2017. SIA “VENTA 1”  EUR 292 718,01 (Puze) EUR 193783,92 (Tārgale) EUR 78 527,28 (Užava) EUR 141468,15 (Vārve) EUR …  Lasīt vairāk >

Novads. Skolēnu pārvadājumi

2017-06-30, 10.44
Atklāts  konkurss“Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2017./2018. mācību gadā”Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2017/48 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Ziņojums Līgums             Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.Piedāvājumu iesniegt līdz 2017.gada  21.jūlijam  plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā. …  Lasīt vairāk >

Novads. Vasaras nometņu organizēšana

2017-06-20, 13.40
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Vasaras nometņu organizēšana ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/054 „SVEIKS UN VESELS VENTSPILS NOVADĀ” ietvaros plānoto aktivitāšu nodrošināšanai 2017. gadā“.Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/47.   Lēmums Līgums Iepirkums Nr. VND 2017/47 izbeigts , turpinot sarunu procedūru Nr. VND2017/47-S!       Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas …  Lasīt vairāk >

Novads.Elektroapgaismojuma izbūve Ances, Ugālēs un Zlēku pagastā

2017-06-15, 14.00
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Elektroapgaismojuma tīklu izbūve Ventspils novada Ances pagastā, Ugāles pagastā un Zlēku pagastā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/46. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums  24.07.2017. SIA “Volts 1” SIA “SIGMA ELEKTRO” EUR 35 008,59 (Ances pag.) EUR 19 946,85 (Ugāles pag.) …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Tirgus teritorijas iekārtošana

2017-06-15, 12.28
 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Nekustamā īpašuma “Tirgus” teritorijas labiekārtošana, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/44. Uzmanību veikti atkārtoti nolikuma grozījumi! Kontaktpersonas:Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; fakss 63622231.Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. gada 6. jūlijam plkst. 10:00 Ventspils novada domē …  Lasīt vairāk >

Tārgale.Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē atkārtots

2017-06-14, 12.24
    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/45. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums, līgumcena bez PVN Lēmums Līgums  14.07.2017. SIA “PILSBŪVE”, EUR 86 135,32        Kontaktpersonas:   Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 29145212, …  Lasīt vairāk >

Piltene.Gājēju ietves “Maija ielā” pārbūve

2017-06-02, 10.47
    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Gājēju ietves “Maija ielā” pārbūve Piltenē, Ventspils novadā“.Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/43. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums  06.07.2017. SIA “T-Vita”  EUR 51 484,74        Kontaktpersonas:   Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. …  Lasīt vairāk >

Tārgale.Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē

2017-05-29, 08.29
    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Paaudžu tikšanās vietas izveidošana Tārgalē“.Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/42. Iepirkums pārtraukts, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz plānotos finanšu resursus! Kontaktpersonas:      Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 29145212, e-pasts: [email protected]    Par iepirkuma priekšmetu – Mārcis Laksbergs, …  Lasīt vairāk >