Iepirkumi

Novads. Zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana

2017-10-05, 13.35
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Ventspils novada pašvaldības valdījumā esošo zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana” Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/60 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena  (bezPVN) Lēmums Līgums  01.11.2017. SIA “Latvijasmernieks.lv”  EUR 41 999,00        Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis …  Lasīt vairāk >

Pope. Estrādes pārbūves būvprojekts

2017-10-02, 13.45
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Popes estrādes skatītāju zonas pārbūvei“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/59 Kontaktpersonas:   Par iepirkuma dokumentāciju – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr.29145212, e-pasts: [email protected]ājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Tirgus pārbūves būvuzraudzība

2017-09-28, 13.25
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Būvuzraudzība nekustamā īpašuma “Tirgus” teritorijas labiekārtošanai, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/58 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums  09.01.2018. SIA “AKORDA”  EUR 7214,86       Kontaktpersonas:   Par iepirkuma dokumentāciju, iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju- Juris …  Lasīt vairāk >

Ance.Būvuzraudzība Ances muižas atjaunošanai

2017-09-25, 13.50
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Būvuzraudzība objektam Ances muižas ēkas atjaunošana Ances pagastā, Ventspils novadā“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/57 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums             Kontaktpersonas:   Par iepirkuma dokumentāciju, iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju- Juris Krilovskis, Ventspils novada …  Lasīt vairāk >

Ugale. Tirgus labiekārtošana

2017-09-12, 12.43
 Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Nekustamā īpašuma “Tirgus” teritorijas labiekārtošana, Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/55. Līgums noslēgts Būvuzņēmējs Līgumcena (bezPVN) Ziņojums Līgums  09.01.2018. SIA “Ostas celtnieks”         EUR 339 804,08     Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; …  Lasīt vairāk >

Ance. Ances muižas ēkas atjaunošana

2017-09-12, 12.26
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Ances muižas ēkas atjaunošana Ances pagastā, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/56. Līgums noslēgts Būvkomersanta nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums  15.11.2017. SIA “Samrode”  EUR 132 735,29        Kontaktpersonas:   Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr. 29145212, e-pasts: …  Lasīt vairāk >

Piltene. Maija ielas Nr. 14 iekšpagalma labiekārtošana

2017-08-23, 07.33
    Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Maija ielas Nr. 14 iekšpagalma labiekārtošana Piltenē, Ventspils novadā“. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/54. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums  19.02.2018. SIA “Ostas celtnieks”  EUR 126 880,87        Kontaktpersonas:   Par iepirkuma procedūru – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu …  Lasīt vairāk >

Novads. Būvuzraudz. ceļu pārbūvei Puzes, Tārgales, Užavas, Vārves, Ziru pag.

2017-08-02, 11.30
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  “Būvuzraudzība pašvaldības autoceļu posmu pārbūvei Puzes, Tārgales, Užavas, Vārves unZiru pagastā, Ventspils novadā“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/53 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Lēmums Līgums  23.10.2017. SIA “Firma L4”        Kontaktpersonas:   Par iepirkuma dokumentāciju, iepirkuma priekšmetu un tehnisko specifikāciju- Juris Krilovskis, …  Lasīt vairāk >

Ugāle. Energoefektivitātes paaugstināšana Skolas ielā 5

2017-07-20, 13.29
Saskaņā Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldības SIA “Ugāles nami” informē par atklātu konkursu “Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 5 Ugāles pagastā”. Iepirkuma identifikācijas numurs 4/5/2017/EES5.   Līgums noslēgts – Pakalpojuma sniedzēja nosaukums – Līgumcena (bezPVN) – Lēmums Līgums Kontaktpersonas: pašvaldības SIA “Ugāles nami” izpilddirektors Ivs Igors Pēcis, tālr. 29701070. Piedāvājumu …  Lasīt vairāk >

Novads.Degvielas iegāde

2017-07-18, 13.40
   Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Degvielas iegāde Ventspils novada pašvaldības un tās pakļautībā esošo iestāžu vajadzībām”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/50. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums 11.10.2017. A/S “Virši A” A/S “Virši A” SIA “Astarte-Nafta” EUR 82 361,85 EUR 14 039,30 EUR 236 548,20   Kontaktpersonas: …  Lasīt vairāk >