Iepirkumi

Usma. Asfalta seguma remonts

2013-10-17, 13.17
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad  būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem)  informē par iepirkumu „Usmas pagasta autoceļu asfalta seguma remonts”  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums Termiņš       24.10.2013                        SIA “Talce”          LVL 9989.81      31.10.13 Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām: Pretendentam ir …  Lasīt vairāk >

Zūras. Ūdensapgādes rekonstrukcija

2013-10-15, 13.51
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu     „Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciemā projekta „Ventspils novada Vārves pagasta Zūru ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”                                            Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/60ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums              …  Lasīt vairāk >

Izglītība. Piena piegāde skolām

2013-10-10, 14.56
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „PIENA PIEGĀDE VENTSPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 2014.GADĀ“ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/59 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       15.11.2013.             A/S „Tukuma piens”          15 687,00 LVL       Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis …  Lasīt vairāk >

Novads. Novada teritorijas plānojuma izstrāde

2013-10-09, 10.48
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Ventspils novada teritorijas plānojuma 2014.-2026. gadam izstrāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/58 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums        15.11.2013.         SIA „REĢIONĀLIE PROJEKTI”           17 454,00 LVL       Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, …  Lasīt vairāk >

Novads.Ceļu uzturēšana ziemā

2013-10-07, 08.39
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2013./2014. gadā“ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/57 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums      11.11.2013.      K/S „ŪDRANDE”  (Piltenes ceļi) 8.00/15.00LVL/km/h          11.11.2013.      Z/S „ROZĪTES”  (Puzes ceļi) 6.46/16.46LVL/km/h          11.11.2013.     …  Lasīt vairāk >

Zlēkas.Tehniskais projekts telpu rekonstrukcijai

2013-10-02, 13.23
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība telpu rekonstrukcijai par dienas un sociālo pakalpojumu centru nekustamajā īpašumā „Kultūras nams”, Zlēku pagastā, Ventspils novadā “ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/56 Pārtraukts Lēmums   22.10.2013.            Iesniegtie piedāvājumi pārsniedz Pasūtītāja finansiālos resursus     Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu …  Lasīt vairāk >

Ziras. Būvuzraudzība teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai

2013-09-25, 16.20
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Būvuzraudzība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Tērces”, „Akmentiņi”, „Liepzari”, „Arāji” teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijai Ziru ciemā, Ziru pagastā, Ventspils novadā (1. un 2. būves kārtai)” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/55 EZF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Termiņš       18.02.2014.                  SIA “Isliena V” …  Lasīt vairāk >

Ventava. Būvuzraudzība ceļa rekonstrukcijai

2013-09-25, 06.49
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu   „Būvuzraudzība Ventavas ciema ceļu rekonstrukcijai, elektriskā apgaismojuma jaunbūvei Vārves pagastā, Ventspils novadā (1.būves kārtai)”.  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/54 EZF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums   27.01.2014 SIA “BaltLine Globe”  EUR 4950.05          Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu …  Lasīt vairāk >

Novads. Riverways projekts

2013-09-24, 16.29
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu     “Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā” (Riverways) vides elementu izgatavošana un uzstādīšana Ventspils novada teritorijā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/53 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Termiņš       17.10.2013. …  Lasīt vairāk >

Ziras.Labiekārtojuma rekonstrukcija

2013-09-24, 16.10
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par Atklātu konkursu      „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju „Tērces”, „Akmentiņi”, „Liepzari”, „Arāji” teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcija Ziru ciemā, Ziru pagastā, Ventspils novadā projekta „Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju celiņu rekonstrukcija Ziru ciemā, Ziru pagastā” ietvaros (1. un 2. būves kārta)” Iepirkuma identifikācijas Nr.VND2013/51EZF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums …  Lasīt vairāk >