Iepirkumi

Ugāle.Tehniskā projekta izstrāde ielu apgaismojumam

2013-11-07, 15.02
Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu, kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ielu apgaismojuma izbūvei privātmāju dzīvojamā masīvā Ugāles ciemā, Ugāles pagastā, Ventspils novadā” Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Termiņš            …  Lasīt vairāk >

Jūrkalne. Ūdenssaimniecības tehniskā projekta izstrāde

2013-11-07, 12.40
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projekta „Ūdenssaimniecības attīstība, Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” ietvaros ” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/67 ERAF Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums        04.12.2013.      SIA “Inženiertehniskie projekti”          LVL 3540.00       Kontaktpersonas: Ventspils …  Lasīt vairāk >

Stikli. Ūdenssaimniecības rekonstrukcija

2013-11-05, 11.24
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ūdenssaimniecības rekonstrukcijai, Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā“ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/66 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums       12.02.2014.           SIA “INŽENIERGRUPA”         EUR 9362.35        Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs …  Lasīt vairāk >

Novads.Ceļi ziemā Ance, Pope…

2013-11-05, 11.17
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Ventspils novada pašvaldības Ances, Popes, Usmas, Vārves un Zlēku pagastu ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbi ziemā 2013./2014. gadā”                                        identifikācijas Nr.vnd2013/65 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Līgums   25.11.2013.  SIA “Jāņlejas “ (Ancē)  LVL 9,99/km;17.49/h        25.11.2013.  Z/S „Arods”  …  Lasīt vairāk >

Novads.Traktoru un automašinu iegāde

2013-10-31, 14.25
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu „Traktoru un automašīnu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”                                            Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/64 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums   20.02.2014.   1.iep.daļa SIA”Baltic Unique Solutions”       EUR 20631.64       19.02.2014. 2.iep.daļa SIA “MTZ Serviss”  EUR 30918.65  19.02.2014.  3.iep.daļa SIA “MTZ Serviss”  EUR 29655.71   27.02.2014. …  Lasīt vairāk >

Ance. Piesārņojuma precizēšana

2013-10-31, 08.57
  Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu, kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 3000 latiem)  informē par iepirkumu „Piesārņojuma areāla robežu precizēšana nekustamajā īpašumā „Ķimikāliju noliktava” Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā” Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Termiņš              Pretendentiem …  Lasīt vairāk >

Ugāle.Jumta remonts “Salas”

2013-10-28, 06.58
PSIA ”Ugāles nami „ izsludina cenu aptauju „Dzīvojamās mājas „Salas”, Ugāles pagasts, Ventspils novads, jumta remonts”. Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Lēmums Termiņš              Kontaktinformācija:  Vilnis Krauze, tālr.28614676. NOLIKUMS FOTO  Lasīt vairāk >

Stikli. Tehniskā projekta izstrāde ūdenssaimniecībai

2013-10-24, 13.47
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ūdenssaimniecības rekonstrukcijai, Stiklu ciemā, Puzes pagastā, Ventspils novadā“ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/63   Pārtraukts Lēmums   04.11.2013.            Tiks papildināts darba uzdevums projekta izstrādei     Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; …  Lasīt vairāk >

Ance.Ceļa rekonstrukcija

2013-10-24, 13.42
  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Pašvaldības ceļa „Vecā muiža – Sleņģi” rekonstrukcija un autostāvlaukuma izbūve, Ances ciemā, Ances pagastā, Ventspils novadā “ Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/62 EZF     Lēmums        10.12.2013.                                     IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS      Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis …  Lasīt vairāk >

Usma. Centra ceļa remonts

2013-10-17, 13.46
  Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu (kad būvdarbu paredzamā līgumcena ir mazāka par 10 000 latiem)  informē par iepirkumu „Usmas pagasta ceļa (Centra ceļš) remonts”  Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Līgums Termiņš        24.10.2013                        SIA Talce           LVL 9953.54        31.10 Pretendentiem jāatbilst šādām …  Lasīt vairāk >