Iepirkumi

Piltene.Sabiedriskā centra renovācija

2013-01-25, 12.07
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu    „Sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas centra vienkāršotā renovācija projekta „Sabiedriskās dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu ieviešana Piltenes pilsētā” ietvaros”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2013/3 ELFLA   29.01.2013.  PĀRTRAUKTS  SAKARĀ AR KONSTATĒTĀM KĻŪDĀM DARBU APJOMOS     Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, …  Lasīt vairāk >

Novads. Ūdensapgādes sistēmu tīrīšana

2013-01-18, 12.17
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  „Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā”  Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2013/2 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš       31.01.2013.                  SIA “MAZURS” 3553,25 LVL      31.12.2013.    Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – …  Lasīt vairāk >

Užava. Ceļa rekonstrukcija

2013-01-08, 14.59
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu   „Ceļa Nr.33 „Ventspils –Liepājas šoseja – Pienotava”, rekonstrukcija Užavas ciemā, Užavas pagastā, Ventspils novadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/1 Līgums noslēgts Pakalpojuma sniedzēja nosaukums Līgumcena (bezPVN) Izpildes termiņš       21.03.2013.                    SIA “STRABAG” 121 968,25 LVL      25.06.2013.   Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu …  Lasīt vairāk >